۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

تربیونال " چشن عروسی برای جانیان رژیم"! یا " اجرای حق و عدالت"؟


تربیونال " چشن عروسی برای جانیان رژیم"! یا " اجرای حق و عدالت"؟


صبا راهی
تحت چه اسم و لوایی دادخواهی برای مردم ایران براه می اندازید؟ تریبونال چیست؟ مگر مردم ایران قیم می خواهند؟ یک روز رضا پهلوی انگل، دزد و غارتگر دسترنج کارگران ایران، تومار آزادی زندانیان سیاسی را براه می اندازد و یک روز هم عده ای زیر نام " زندانی سیاسی سابق"  یا وابستگان آنها به کارهای شرم آور تاریخی مانند " تریبونال بین المللی" پناه میبرند تا مردم را به " انسان دوستی" دعوت کنند؟ تا بگویند که " ما مثل آنها نیستیم"!!!
 اصلا کدام انسان؟ انسانی که برای حفظ سود زالوهای استثمارگر هزار هزار چراغ راه آینده آن مملکت را کشتار کرد آیا اصلا اینها انسان بودند؟ انسانی که انسانهای دیگر را بخاطر عقایدشان شکنجه کرد و کشت آیا " انسان" است؟ یا اینکه کسانی که برای هموارتر کردن جاده های ستم زالوهای جهانی میلیونها جوان آن مملکت را معتاد کرد انسانند؟ و اعتیاد را کرد " مُدروز" انسان است؟؟؟ بله؟ ببینید در ایران اعتیاد چه میکند، هزاران زندانی سیاسی؛ ضدامپریالیستهای واقعی، را این رژیم قتل عام کرد، خب، امپریالیسم قحبه چه می خواسته و میخواهد؟ چه نوکرهای بالفطره تری از ملاهای پفیوز می خواهد؟ حالا با تربیونال عده ای " انسان دوست" می خواهند برای جانیان سرمایه " جان" بخرند! به راستی که ننگ بشریت بر شما!
تربیونال حفاظ امنیتی برای جان سردمداران جنایتکار اسلامی است که چه در دهه شصت زندانیان سیاسی ضدامیرالیست را قتل عام کردند و چه میلیونها جوان آن مملکت را در دام اعتیاد مانند برگهای خزان از شاخه های آینده ایران بر زمین ریخته و می ریزند.
کجای دنیا مردم آن مملکت به قیمی مثل تربیونال بین المللی و امثال آن احتیاچ دارند؟ مگر عفو بین الملل و سایر نهادهای " مستقل" جهان از کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت بی اطلاع بودند؟ گور مرگشان به ایران بروند و خاوران ها را ببینند! مگر کسی باید آن کشتارها را برای " آنها" ثابت کند؟؟؟ اصلا مگر آنها که و چه هستند که باید به آنها " دادخواهی" برد؟
یک حکومت قلدر  و سرتا پا جنایتکار که نوکر امپریالیستها هم  میباشد _  که اگر نوکر امپریالیستها نبود که این روز و حال جامعه ایران، جوانان ایران و اقتصاد ایران نبود، اگر نبود که آن وضعیت اسفناک کارگران ایران نبود، کلیه فروشی در ایران بیداد نمیکرد، تن فروشی و بچه فروشی و مادر و خواهر فروشی رواج پیدا نمیکرد _   بر مسند قدرت است و آنوقت در جای دیگر برای این حکومت بساط " عروسی" بپا میکنند! عروسی از این جهت که آن احکامی " انسانی" که آن تربیونال می خواهد برای سردمداران ریز و درشت اسلامی " ابداع" کند چیزی جز مصون سازی جان جانیان خادم امپریالیستها نیست!
حالا یک عده با نوشته های کیلوئی شان دیگرانی که از این تریبونال و امثال آن حمایت نمی کنند را به " راست" محکوم میکنند،  خب بکنند... اصلا می دانید چرا؟
 آخر اینها زیر نام " کمونیسم و سوسیالیسم و ..." هر از گاهی تب حجاب سوزان دارند بجای انقلاب! اینها هر از گاهی تب " ضدیت با احکام شرعیه" دارند بجای بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به ماهیت سرمایه داری و ابزار ارتجاعی که از آن برای به عقب راندن جامعه استفاده میکند... اینها هر از گاهی " ایکس مسلم" می شوند بجای شیوه های برخورد علمی به مذهب! اینها هر از گاهی لخت و پتی شدن و تقویم درست کردن را ترویج میدهند بجای تشویق به مطالعه و ارتقاء سطح آگاهی سیاسی... اینها هر از گاهی یاد اعدامی های مواد مخدر می افتند در حالیکه خود برخی از اینها با نبوغ رهبری شان ثابت کردند که خادمین سود سرمایه هستند، مثلا  در برنامه " یک دنیای سیاه تر" شان خودشان مُبلغ ترویج مواد مخدر و ترویج تن فروشی با " جواز کسب"  هستند، دو تا از شروط امپریالیستهای خون آشام برای به قدرت رساندن خادمینش در لباسهای رنگارنگ!
برخی از اینها یک روز در کنار رضا پهلوی انگل می نشنید و از حقوق بشر امپریالیستی که در عراق و افغانستان و لیبی مردم را قصابی میکنند تا منابع شان به غارت برند دفاع میکنند...
و یک روز ساز و دل مخالفت با ازدواج های از قبل تعیین شده را کوک میکنند در حالیکه به خودشان اجازه میدهند که به اسم " مردم ایران" دست به دامن تریبون های " مستقل" بشوند تا برای مردم ایران " از قبل تدارک دیده شده"  دادخواهی کنند!!! براستی که وفاحت مثقالی چند؟؟؟
می گویند یکی از وکلای این تریبونال اعلام کرده که " از جایی و کسی حقوقی" برای اینکار دریافت نمی کند... باید پرسید که ایشان از چاه جمکران شکم خود را سیر میکند؟؟؟ اصلا اگر این وکیل و همکارانش اینهمه " دلسوز بشریت " هستند چرا اربابان سردمداران اسلامی در ایران، یعنی جرج بوش و تونی بلر و کامرون و سرکوزی و سایر شرکاء شان را که صاف صاف راه می روند و یک روز خمینی و صدام و شاه و ... را با کشتار مردم بی دفاع وبه خاک و خون کشیدن انقلابیون بر ملت ها حاکم میکنند ،در این تربیونال محکوم نمیکند؟ و جانیان اسلامی، نوکران کمر بسته امپریالیستها را به خود مردم ایران واگذار نمیکند؟؟؟
اتفاقا کسانی که امروز  از این تربیونال دفاع میکنندو سعی میکنند که آنرا به دیگران " حقنه"کنند ابتدا باید مشخص کنند که کجای این خط کشی قرار دارند؟ موضع شان نسبت به امپریالیستها چیست؟ و ایضا ماهیت رژیم ددمنش چیست؟
خلاصه کلام اینکه در روزهای سرنگونی قهرآمیز رژیم جمهوری اسلامی وابسته به امپریالیستها " اجرای حق و عدالت" تنها با برپائی چوبه های دار و جوخه های اعدام امکان پذیر خواهد بود. گفتن اینکه " ما مثل آنها نخواهیم بود"، نشان از این دارد که گویا قربانیان این رزیم ددمنش کاری کرده بودند و مستحق اعدام بودند! ولی در فردای انقلاب، این جلادان باید به سزای اعمال شان برسند، ناگفته پیدا است که در آن زمان کسی به خاطر اعتقاداتش به جوخه های مرگ سپرده نخواهد شد، بلکه آنان که در مسند قدرت بودند، باید جوابگو باشند چه شبز باشند و چه زرد!!!
سيزدهم تير ۱۳۹۱ برابر با سوم ژوئيه ۲۰۱۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر