۱۳۹۱ دی ۱۱, دوشنبه

ساکت نشستگان...


ساکت نشستگان... 

"علیرضا نابدل"
ای آنکه ایلمک زنان و شانه کوبان آه میکشی
و خون دلت را در مژه هایت می سوزانی
آن چیست که گره میزنی و میبری
و فریاد قلبت را در گلوگاهت خفه می کنی
یک بارهم چونان نقشی بر قالیچه ات انداز
که زانوی بینندگان را از حرکت باز دارد
نقشی که ارباب ها را بترساند
انگشتان ظالمان را گره بزن
بر خیز و چون سلیمان دیو ها را زنجیر کن
بگذار آنان که قالیچه را میخرند یا می فروشند بدانند
دستان بی زبان تو چه قدرتی دارند
و آنان که با کفش بر قالیچه پا می نهند
بدانند هرگاه ساکت نشستگان به سخن آیند چه رستاخیزی برپا خواهد شد..."

آمان آمان ساری سولو ا یلمکچی
ایلمک سالیپ دفه د یؤین آه چکن
کیپریک لرین یا نان قانین یاندران
او ندیر کی دؤگؤنیرسن کسیرسن
یؤرک سسین بوغازیندا بوغورسن
بیرجه یولدا خالچاندا بر شکیل سال
گؤرنلرین دیز لرینی قورودسین
بر شکیل سال ارباب لری قورخودسون
ظالم لرین بارماخلرین د یؤیؤنله
سلیمان تک قالخ دیو لری زنجیرله
گوی خالچانی آلان ساتان بیلسین کی
سنین دیلسیز الراه نده نه لر وار
خالچا اوسته باشماخلی یری ینلر
بیلسینلر کی دیلسیز دینسه نه قوپار 

"علیرضا نابدل"

Photo: ‎آمان آمان ساری سولو ا یلمکچی
ایلمک سالیپ دفه د یؤین آه چکن
کیپریک لرین یا نان قانین یاندران
او ندیر کی دؤگؤنیرسن کسیرسن
یؤرک سسین بوغازیندا بوغورسن
بیرجه یولدا خالچاندا بر شکیل سال
گؤرنلرین دیز لرینی قورودسین
بر شکیل سال ارباب لری قورخودسون
ظالم لرین بارماخلرین د یؤیؤنله
سلیمان تک قالخ دیو لری زنجیرله
گوی خالچانی آلان ساتان بیلسین کی
سنین دیلسیز الراه نده نه لر وار
خالچا اوسته باشماخلی یری ینلر
بیلسینلر کی دیلسیز دینسه نه قوپار 
"علیرضا نابدل"‎

ای آنکه ایلمک زنان و شانه کوبان آه میکشی
و خون دلت را در مژه هایت می سوزانی
آن چیست که گره میزنی و میبری
و فریاد قلبت را در گلوگاهت خفه می کنی
یک بارهم چونان نقشی بر قالیچه ات انداز
که زانوی بینندگان را از حرکت باز دارد
نقشی که ارباب ها را بترساند
انگشتان ظالمان را گره بزن
بر خیز و چون سلیمان دیو ها را زنجیر کن
بگذار آنان که قالیچه را میخرند یا می فروشند بدانند
دستان بی زبان تو چه قدرتی دارند
و آنان که با کفش بر قالیچه پا می نهند
بدانند هرگاه ساکت نشستگان به سخن آیند چه رستاخیزی برپا خواهد شد..."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر