۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

فعالین سیاسی " خودکشی میشوند"!


فعالین سیاسی " خودکشی میشوند"!


Swartz smiling

صبا راهی

آرون سوارتز، برنامه نویس کامپیوتر، بیست و شش ساله، ساکن نیویورک، از طرف پلیس فدرال به  " جعل ..." متهم میشود. او به گفته یکی از دانشمندانی که با او همکاری داشت از 14 سالگی بر روی  فرمت کردن  Rich Site Summary کار میکرد.
در تمام این سالها با انبوه دانشی که بطور رایگان در اختیار عموم قرار میداد از آرون یک چهره اینترنتی ساخته بود.
در سال 2008 نوشت : " آگاهی داشتن قدرت است. اما مانند همه قدرت ها، هستند افرادی  که این قدرت در انحصار آن ها باشد." 
وقتی جمله او را در بالا میخوانیم و عشق بی دریغی که او در کمک به مردم داشت را می شناسیم آیا باور میکنیم که او خود را " حلق آویز" کرده باشد؟ چطور ممکن است کسی که اینهمه شیفته کمک علمی به عموم است دست به خودکشی بزند؟ وقتی این خبر را می خوانید یاد چه " خودکشی شده" های دیگری می افتید؟

همین چند وقت پیش بود که یک نرس در انگلیس بخاطر در اختیار گذاشتن اطلاعات یک مفتخور انگل به یک نفر که تقلید صدا کرده بود نیز " خودکشی میشود"!
در زندانهای سراسر دنیا " خودکشی شونده" ها بسیارند! چرا ما مطلع نمیشویم؟ برای اینکه رسانه ها را سرمایه داری در اختیار دارد، تیم های کالبد شکافی را سرمایه داری میچرخاند.تنها شناخت ما از ماهیت ریاکارانه و سرتا پا دورغ سرمایه داری خونخوار است که حقایق را از لابلای همین بارگاه رسانه ای آن و قلم به مزدهایش میشود بیرون کشد!

البته سرمایه داری هزاران مزدبگیر جلاد دارد؛ هزاران قلم به مزد دارد؛ هزاران باربرسیاسی دارد که در لباس های مختلف مشغول خدمت به آن هستند، هزاران پادو دارد که شایعه کنند که او بشدت " افسرده" بود. از طرف دیگر دستگاه های آدمکشی سی آی ای و موساد و ساواما و غیره میخواهند با الگو قرار دادن افرادی مانند آرون سوارتز " خودکشی" را بجای مقاومت و سازش نکردن و سر تسلیم فرود نیاوردن به نسل مبارز" قالب" کنند. می کَشند و بعد قلم بمزد هایشان می نویسند " خودکشی" کرد! و همه ( البته به غیر از پادوهای سرمایه داری که در لباس چپ مشغول خدمت به سود سرمایه هستند) خوب میدانیم که امورات سود سرمایه بدون کُشت و کُشتار و سرکوب و سر به نیست کردن مغزهای که در راه رهایی اکثریت جامعه  از علم و دانش خود استفاده میکنند نمی گذرد. آنوقت عده ای با افکار منفور توده ای اکثریتی مدام از "لغو مجازات اعدام جنایتکاران" به بهانه احمقانه " ما مثل آنها نیستیم" دم میزنند!

سرمایه داری خونخوار توسط مزدورانش میکُشد، چه کودکان شکم گرسنه بیمار بدون دارو را، چه کارگران را در جای جای این کرده زمین، چه زخمتکشان را با هزینه های سرسام آور مایحتاج اولیه زندگی و با دستمزدهای ثابت ناچیز، چه میلیونها جوان در دام اعتیاد افتاده، ... سرمایه داری و سرمایه داران خونخوار را باید نابود کرد و تمام ماشین سرکوب آن را نیز! و هر چه که رنگ مالکیت خصوصی دارد که " قدرت" را در دست عده ای سودجوی قدرت طلب تشنه ریاست قرار میدهد را نیز با ید از بین برد.
راستی مسخره نیست... بعد عده ای قدرت طلب " اسپاگتی دادخواهی" بار میگذارند! تا با رویای دریافت " غرامت " از جانیان رژیم  زندگی لوکس و مجلل و "پرقدرت" به خواب یروند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر