۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

ساواک شاهنشاهی در خارج از ایران


ساواک شاهنشاهی در خارج از ایران!

(دو سند تاریخی)

صبا راهی
بدون شک برای نسل جدید ایران که بیش از سه دهه با تمام وجود فضای رعب و وحشت و اختناق دستگاه اطلاعاتی رژیم اسلامی را لمس کرده است، در مدرسه و دانشگاه در محل کار و خیابان مورد ضرب و شتم ارزال و اوباش اطلاعاتی و لباس شخصی های رژیم قرار گرفته، عزیز یا عزیزانش در زندانهای رژیم زیر شکنجه های و بازجویی های دژخیمان اطلاعاتی رژیم قرارگرفته و بعد از آنهم اعدام و تیرباران و یا سر به نیست شدند، تصور رفتار دستگاه اطلاعاتی رژیم شاه ( ساواک) نمی تواند زیاد دور از ذهن باشد! ساواک که به " ماشین آدم کُشی" شاه معروف بود و بر تمام سطوح جامعه، بر تمام اقشار جامعه سایه شوم خود را پهن کرده بود! دستگاهی که بر زبان و فکر و قلم، سرکوبگرانه نظارت داشت و هر گونه حرکت اعتراضی  را با شکنجه و تجاوز و کشتن جواب میداد! شاه  این نوکر قدرت های غربی خود را نماینده خدا بر روی زمین به مردم قالب میکرد تا به این وسیله بتواند هر چه بیشتر آنها را بفریبد تا هم نیروی کار آنها را به صاحبان جهانی اش مُفت تر بفروشد هم منابع و ثروت سرزمین مان را برای باج دادن بخاطر " تاجی" که امپریالیستها بر سر او نهاده بودند به تاراج برساند.

به راستی اگر این شاه دلش برای مردمش سوخته بود و آنها را دوست میداشت چرا دستگاه اطلاعاتی مثل ساواک که شکنجه گرانش در سی آی ای و موساد دوره دیده بودند را برای کنترل مردم براه انداخته بود؟ چرا مثل سردمداران اسلامی در ماشین ضدگلوله و با صدها لباس شخصی و گارد جاودیدان جا بجا میشد؟ اگر واقعأ وطنش را دوست داشت چرا حاضر شد برای آمریکا و انگلیس و آلمان نوکری کند و شیرهای نفت را برای آنها باز گذارد تا او " شاه " باشد، تا خود و خاندانش در جزیزه ی " ثبات" زندگی کنند و مردم در محرومیت و فقر؟؟؟ اگر این " شاه" وطن پرست بود و مردم وطنش را دوست داشت که مردم انقلاب نمیکردند  و تاج و تختش را به زیر نمی کشیدند؟
جهت آگاهی بیشتر نسل جوان از  دو سند تاریخی استفاده کردم. ابتدا یک سند تاریخی تحت عنوان دوم ژوئن ١۹۶۷ را ترجمه کردم. این سند مربوط به زمانی است که دانشجویان و محصلین آلمانی مخالف شاه در آلمان - برلین غربی،  به دلیل سیاست های سرکوبگرانه و استثمارگرانه شاه که او را " شاه شارلان، شاه قاتل" خطاب میکردند، به حضور شاه دست به تظاهرات میزنند!


دوم ژوئن ١۹۶۷
١ بینو اونزرگ دانشجوی 26 ساله ای که در دوم ماه ژوئن سال ١۹۶۷ میلادی برابر با خرداد ماه ١۳۴۵که در تظاهرات بر علیه شاه ایران (در مقابل  خانه اپرا در برلین غربی) شرکت کرده بود به قتل میرسد.  او در محوطه ( حیاط) خانه ای در خیابان کرومن منطقه شارلوتن بورگ شماره ۶۷ – ۶۶ بود وقتی که یک پلیس لباس شخصی با شلیک گلوله سربی او را از ناحیه سر مجروح میسازد. ۲ – ساعاتی بعد در همان شب، بینو اونزرگ بدلیل جراحت ناشی از شلیک گلوله پلیس لباس شخصی به سرش می میرد.


   ١-  آوریل ١۹۶۷ 
 ۲-  دوم ژوئن ١۹۶۷
٣ – در صبح آنروز دانشجویان و محصلین و ایرانیان مخالف رژیم شاه در بیرون محوطه تالار شهراشکونبرگ( مقر دولت برلین غربی) بر علیه سیاست های شاه دست به اعتراض میزنند.
                                                    ٣ – دوم ژوئن ١۹۶۷

                                                               
۴ –  چندین  تن از ماموران ساواک، پلیس مخفی ایرانیان، کسانی که خودشان را "محافظین رضا پهلوی" معرفی کردند، شروع به ضرب و شتم تظاهرکنندگان میکنند. پلیس آلمان، هیچ عکس العملی برای جلوگیری از آن حمله نشان نمیدهد. (توضیح: مترجم وقتی درخارج کشورساواک، این چنین وحشیانه مخالفین را زیرضرب وشتم می گیرد، زندانهای مخوف اوین و قزل قلعه و کهریزک و ...، برای جنایاتش حد وحدودی قائل میشده؟ بهروز دهقانی، فاطمه امینی، و دهها آزادیخواه دیگر که در زیر شکنجه های حیوان های ساواک کشته شدند خود حکایت از ددمنشی دستگاه ساواکی بود که سی آی ای و اینتلیجنس سرویس به همراه شاه کودتایی شان برای مردم ستمدیده ایران به " ارمغان" آورده بودند )
                                                               ۴ –  دوم ژوئن ١۹۶۷
                                                                             
 ۵ – عصر همانروز، تظاهرکنندگان و شاهدان عینی و تماشاچیان در خیابان بیسمارک جمع میشودند، برای مهمان دولت شاه برای اپرا آماده میشوند.تنش ها بسرعت نمایان میشود.
                                                               ۵ – دوم ژوئن ١۹۶۷
                                                                              
 ۶ -  پلیس شروع میکند به بیرون کشیدن تظاهرکنندگان ازمیان جمعیت .
تظاهرکنندگان شمع های دودزا و سنگ به طرف پلیس پرتاب میکردند، یک نفر با صدای بلند اشتباهی اعلام میکند که یک پلیس مورد حمله قرار گرفته. برخی از تظاهرکنندگان تلاش میکنند که از محل فرار کنند. پلیس های لباس شخصی سازماندهگان تظاهرات را دستگیر میکنند. ماشین های آب پاش پلیس به روی جمعیت تظاهر کننده یورش میبرند. و بعد، در محوطه خیابان کریومه آن شلیک مرگبار به صدا در میآید. در نتیجه یک محاکمه، پلیس متهم شده به قتل ، تبرئه میشود. برای جنبش دانشجویی دوم ژوئن  ١۹۶۷ یک نقطه عطف تاریخی میشود. عملی که پلیس به آن دست زد، گزارشات افترا آمیز دالانهای رسانه ای، یک طرفه به قاضی رفتن دیدگاه های رهبران سیاسی، و تبرئه پلیس دلیلی  برای حقانیت هر دوی این عواقب بود:  یکی آمادگی رشد مبارزات، و دیگری  رادیکال شدن این مبارزات در بین آن بخش از دانشجویان مخالف تا قهر و خشونت را در مقابله با قهری که به آنها از طرف پلیس سرکوبگر اعمال میشود هر چه بیشتربکارگیرند.
                                                              ۶   -   دوم ژوئن ١۹۶۷
                                                                               
و اما سند تاریخی دوم  فیلمی است که سند تاریخی اول را تکمیل میکند، این فیلم به زبان آلمانی که لینک آنرا در اینجا قرار میگیرد.
در این فیلم در دقیقه۱١:۳ مشاهده میکنید که ماموران ساواک، همانهایی که خود را " محافظین" نامیده بودند، چگونه ددمنشانه با چوب های پلاکادر به ضرب و شتم مخالفین شاه پرداخته، با " فرهنگ ناب شاهنشاهی" که مشابه همان " فرهنگ ناب اسلامی" است که مزدوران رژیم فعلی از آن استفاده میکنند، به جان مخالفینِ آلمانیِ شاه می افتند. پلیس آلمان هیچگونه دخالتی نکرده و ماموران ساواک را در سرکوب مخالفین آزاد میگذارد. چرا؟ دلیل آن چیست؟ سکوت پلیس آلمان در برابر حمله وحشیانه حیوان های ساواک به مخالفین شاه علتی ندارد جز باج هایی که شاه جلاد به اربابان غربی اش، که تاج را بر سر او گذاشته بودند می پرداخت! باج هایی که از جیب کارگران و زحمتکشانی که استثمار میشدند تامین میشد، از چپاول گری منابع و ثروت سرزمین ما توسط اربابان جهانی شاه! از باز گذاشتن شیرهای نفت مجانی برای آمریکا و انگلیس!
با دیدن چنین سند های تاریخی آیا تصور این که شکنجه گران ساواک، حیوانهایی نظیر پرویز ثابتی، که در بازجویی مهدی رضایی در دهان آن مبارز ادار میکند تا به این وسیله مقاومت او را بشکند، جنایتکاری که اخیرأ تبهکارانه در صدد تطهیر رژیم سرمایه داری سلطنتی و دستگاه سرکوب و آدم کشی ساواک آن برآمده، چگونه در زندانهای " ستم شاهنشاهی" مخالفین رژیم شاه را مورد شکنجه و اذیت و آزاد قرار میدهند مشکل است؟ در نوشته بعدی و سندی دیگر بیشتر به شکنجه در زندانهای شاهنشاهی و اساس شکل گیری "ساواک آدم کُش" پرداخته میشود! برای آگاهی هر چه بیشتر در تکثیر این نوشته از مهربانی دستان تان استفاده کنید.
توضیخ: ترجمه سند تاریخی دوم ژوئن ١۹۶۷از انگلیسی به فارسی از لینک زیر که به دو زبان آلمانی و انگلیسی میباشد صورت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر