۱۳۹۴ مهر ۱۴, سه‌شنبه

صبا راهی - خبر پاره کردن لباس مدیران ارفرانس توسط کارکنان اخراجی و سایت های راست فکر سوسیالیست نما
خبر پاره کردن لباس مدیران ارفرانس توسط کارکنان اخراجی و سایت های راست فکر سوسیالیست نما

صبا راهی

 Employees of Air France wave CGT union flags as they demonstrate at the company headquarters today.

اعتصاب و تظاهرات کارکنان ار فرانس خبری که رسانه های بورژوازی جهانی آنرا درج کرد اما سایت های سینه چاک کارگران ، سایت های "سوسیالیستی و کمونیستی و چپ نمای" خارج از کشور آنرا منعکس نکردند، کیلویی نویس های محترم هم قلمشان جوهر  اینکار را نداشت  چرا؟

حال اگر یک نفر رفته بود و گُلی به لوله تنفگ سربازان مزدور امپریالیستها یا ناتو گذاشته بود امروز تمام سایت های "راست چپ نما" آنرا به طرز اغراق آمیزی پوشش میدادند نه تنها امروز بلکه آنرا سر در سایت هایشان میزدند تا از نظر بورژوازی پنهان نباشند!

چرا اینان این خبر به این مهمی را منعکس نکردند؟ به یک دلیل بسیار ساده اینان واسطه های "آشتی طبقاتی" هستند و بس که درلباس کارگر دوست و سوسیالیست و کمونیست خود را معرفی میکنند.. در حالیکه همین نوشته را هم خیلی از آنها منتشر نمیکنند چون اینها با هر گونه خشونتی بر علیه سود سرمایه و سرمایه داری به بهانه " انسان دوستی" مخالف هستند!

بهرو از خبری که مرا حسابی شاد کرد و امیدوارتر دور نشویم.

دیروز پنجم اکتبر دوهزار و پانزده کارکنان شرکت هواپیمایی ار فرانس در پاریس، پاریسی که کمون را به خود دیده است، متشکل از خلبان خدمه داخل هواپیما و کارکنان زمینی ارفراسن دست به یک تظاهرات بر علیه تضمیم مدیران ارفرانس زدند. تصمیم مدیران ارفرانس بیکار کردن 2900 نفر از کارکنان ارفرانس بود.

در این تظاهرات که در محوطه فرودگاه پاریس انجام میشد و برخی از پروازهای ارفرانس را به تاخیر انداخته بود دو تن از مدیرانی که این تصمیم  خصمانه را گرفته بوند مورد هجوم کارکنان قرار گرفته لباسهای آنها را بر تنشان تکه تکه کردند. تصویر زیر بسرعت به همه جا مخابره شد. 

این دو مدیر که مجبور شدند از نرده ها بالا کشیده تا جان خود را نجات دهند با بی شرمی تمام اعلام کردند که بیکار کردن 2900 نفر از کارکنان ارفرانس "بسیار مدبرانه" بوده است.


Air France human resources chief Xavier Broseta scales a fence away from protesters in Roissy-en-France, today.
 Security officers escort Air France's Pierre Plissonnier away, after employees invaded Air France offices.


 


بسیار طبیعی است که پلیس هار فرانسه نیز به این صف تظاهرکنندگان وحشیانه همانطور که در فیلمی که در لینک زیر قرار دارد حمله برد و یکی از کارگران را به گرگ وار به روزی زمین کشید و با پا بر روی شکم رفت.

بیکار کردن کارگر و زحمتکش که تازه نیروی کارش برده وار توسط زالوها به سرقت رفته شوخی نیست، و خشم آنان را هیچ چیز نمی تواند خاموش کند. 

سایت های "راست فکر چپ نما" این خبر را درج نکردند که مبادا "الگوی غلطی" برای کارگران و زحمتکشان ایرانی باشد که بجای هجوم بردن به زالوها و مسئولان دزد و نوکر سرمایه خود را به آتش میکشند. کاری که رژیم منفور کارگر کَش اسلامی دست ساز آمریکا و شرکاء از آن بسیار خرسند هم میشود. چون مجبور نمی شود کارگران سازش ناپذیری مانند شاهرخ زمانی را به بند بکشد و بعد هم به قتل برساند و آخر سر هم بگوید سکته کرد.

کارگران و زحمتکشان ایران همزمان با متشکل کردن خود، بالا بردن سطح آگاهی مبارزه طبقاتی خود، و پشتیبانی از مبارزه هم طبقه ای های خود در صنف های مختلف مبارزه تهاجمی با رژیم را همیشه در دستور کار مبارزاتی خود داشته باشند.

کارگران راهی جز متشکل شدن، آگاه شدن و مبارزه قهرآمیز سازش ناپذیر با دشمن طبقاتی خود ندارند. اگر که میخواهند واقعا از بند بردگی رها شوند!

ششم اکتبر دوهزار و پانزده

باور کنید خیلی از این سایت ممکن است که وقتی این نوشته مرا دریافت میکنند هول هولکی خبری در اینمورد سر هم بندی کنند. که آنوقت خنده من از دغل کاری این خادمین "آگاه" بورژوازی بیشتر خواهد شد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر