۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

صبا راهی: خون را به جوش میآورد اما مقاومت جوان فلسطینی ...

خون را به جوش میآورد اما مقاومت جوان بذرشقایق است در دلها!

صبا راهی


نه با قنداق تفنگ با لوله تفنگ به پهلوهای جوان میزنند. اینها تروریست های صهیونیست هستند، از همان نوع تروریست های آمریکایی که داعش و حزب اله و اخوان المسلمین و القاعده و طالبان را آموزش داده اند تا آزادیخواهان و حق طلبان را سرکوب کنند. 

گفته میشود که جوان مورد حمله سربازان صهیونیستی اشتباهی " دستگیر" شده. دستگیر که چه عرض کنم شکنجه میشود آنهم نه توسط یک نفر بلکه توسط چندین راس گرگ درنده صهیونیستی!
فرض که این جوان به سربازان اشغالگر سرزمین فلسطین ها سنگ پرتاب کرده باشد، اصلا آنها را کشته باشد، راحت تر از این، شما اگر کسی خانه و کاشانه تان را اشغال کند و روز و شب هم دسته دسته جوانان را بکشد نوازشش میکنید؟ یا تکه تکه اش میکنید؟ حالا ببینید این ها این جوان را دقیقا مثل گرگ ها که در خانواده حیوانات رذل ترین هستند جوان را چطور مورد حمله قرار میدهند.

دنیا را یک عده قلدر، دزد، آدم کُش های حرفه ای برای سودجوی هر بیشتر می چرخاند! چرخ های آنها هم موساد و سی آی ای و ساواما و غیره است که توسط مزدورانی که در این فیلم مشاهده میکنید گردانده میشود! این مزدوران متعلق به یک سرزمین خاص نیستند، در ایران "حزب الهی سپاه" به سرگردگی آدم کُشی به نام خامنه ای و رفسنجانی و سایر جانیان اینکار را میکند در فسطین اشغالی به سرکردگی تروریست پیشه ای به اسم نتانیاهو سربازان صهیونیست و گرگهای موساد آدم کُش پرور اینکار را میکنند. 

تا وقتی که سرمایه داری خونخوار براه است این بساط ادامه دارد. تنها با نابودی سرمایه داری و تمام دستگاه های سرکوبگر آن و تمام آدم کُش های آن و بر پایی یک جامعه عاری از سود و رقابت است که دیگر کسی مثل شارون و دار و دسته ای تروریست پیشه اش هوس نمیکنند یک روز جمعه از خواب بیدار شوند ودر دیر یاسین با کشتن 250 نفر زن و مرد و کودک فلسطینی که بسیاری از آنها را زنده زنده در چاه انداختن پرچم صهیونیستی اسرائیل را بلند کنند. 

همان کاری که در ایران خمینی و دار و دسته آدم کُش آن با قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و سرکوب خلق کُرد پرچم سرمایه داری اسلامی نوکر امپریالیسم را بلند کردند.

اما یک نکته اساسی در این فیلم که قابل ستایش است مقاومت جوان فلسطینی بی دفاع است که مزدوران صهیونیست نمی توانند او را از روی زمین بلند کنند!


بیست و هشتم اکتبر دوهزار و پنج / پنجم آبان هزار و سیصد و نود و چهار
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر