۱۳۹۶ اسفند ۷, دوشنبه

دشمن دشمن من دوست من است؟ و یکی دو نکته دیگر
 صبا راهی

دشمن دشمن من دوست من است؟ و یکی دو نکته دیگر
                            
دشمن کیست؟ دشمن طبقه کارگر کیست؟ تفرقه چیست؟ چه طبقه یی تفرقه را بین صفوف کارگران، اقوام و زنان ترویج میدهد؟ ارتجاع چیست؟ چه طبقه ای ارتجاع را مدام تولید و بازتولید میکند؟ چرا تولید و بازتولید ارتجاع به نفع طبقه ستمگر است؟ چه طبقه یی فردگرایی را در سطوح مختلف جامعه و در اشکال مختلف تبلیغ و رشد میدهد؟ چرا فردگرایی که در ضدیت با تشکل و اتحاد پدید آمده به نفع طبقه ستمگر است؟ دشمن دشمن من دوست من است؟ یا اینکه این دشمن دشمن من روباهی رذل و پلید است که برای جانشین شدن دشمن من فریبکارانه چرب زبانی میکند و به هیچ وجه نمیتواند دوست من باشد؟ به عبارتی دیگر دشمن دشمن من آیا دوست کارگران و زحمتکشان و محرومان و اقوام مختلف است؟ یا اینکه نه، تاریخنآ ثابت کرده که دشمن قسم خورده آنان است؟ 

سرمایه داری جهانی ستمگر و رژیم های مزدور آن انسان ها را به طرق مختلف به دلیل عقایدشان یا مورد تحقیر قرار میدهند یا آنان را تحت تعقیب، دستگیر و شکنجه میکنند و مورد تجاوز قرار میدهند و بعد اعدام و قتل عام میکنند. عده ای وقتی از مجازات جنایتکارانی که انسان ها را بخاطر عقایدشان سرکوب و سر به نیست میکنند و زبان را مبرند و صدا را در گلو خفه میکنند با دفاع از "لغو" اعدام طوطی وار معتقدند که "ما مثل آنان نیستیم که اعدام میکنند" ما آنها را به "دادگاه های بیطرف بین المللی" میکشانیم، اما همین ها امروز در برابر سرکوب دراویش گنابادی توسط رژیم هار اسلامی میکنند. سکوت اینان به چه معنایی ست؟ آیا اینان حق دگر اندیشان عقیده را واقعا محترم میشمارند؟

اما برخی " بی تعارف" خود را کمونیست مینامند، چه خوب! تا کور شود دشمن! اما آیا  این کمونیست ها حق دموکراتیک برای کسانی که مانند آنان نمی اندیشند قایل هستند یا اینکه چون به فلان دین و بهمان عقیده باور دارند مورد سرکوب و تحقیر هم قرار گرفتند بگیرند به ما چه!

 این " بی تعارف" های محترم آیا بلندگوهای امپریالیستها را قابل اعتماد برای طبقه کارگر میدانند؟ یا اینکه ماهیت آنرا قدم به قدم برای ستمدیدگان( زنان و کارگران و اقوام مختلف) افشا میکنند؟ نه اینکه چون آن بلند گوی مسموم ضدکارگر جهان ( بی بی ارتجاع) سازمانیافته و با هدف  و به روشهای مختلف فریبکارانه حرکت حجاب بر چوب زنان را در بوق هایش دمید میایند و  برخی از روش های "فیسبوکی بی بی ارتجاع" را در سایت شان تبلیغ هم میکنند! آیا این بی بی ارتجاع " دشمن دشمن من دوست من است"؟؟؟ یا این همانی بلندگوی مرتجع ضدگارگریست که از طریق بلندگوهای مسمومش شایعه کرد" مردم ایران خمینی را در ماه دیده اند" !!!

و یا حکایت برخی افکار منفور و خائنانه توده ای – اکثریتی  خود را مذبوحانه و مزورانه پشت اسم چریک فدایی پنهان کرده و قلم مسموم خود را صرف نوشته های طولانی دفاع از "دختران خیابان انقلاب" میکنند امروز از حق اعتراض دراویش گنابادی که به اعتراض به بگیر و به بندهای اخیر رژیم دیکتاتوری هار و عریان سرمایه داری اسلامی به پا خاسته اند به بهانه " الله اکبر" گفتن آنان خود سکوت کرده و پادوهای بیسوادشان را پرچمدار ارتجاع میکنند تا آنچه را رژیم دیکتاتوری حاکم خواستار آن است یعنی " تفرقه" بین اقشار مختلف مخالفان رژیم برپا کنند؟

آیا رژیم وقتی هموطنان بهایی را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن بهودی را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن مجاهد را به بند میکشد و به شنیع ترین وضع میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن کمونیست را بند میکشد و به ددمنشانه تریم وضع میکُشد نباید اعتراض کرد؟ آیا وقتی هموطن کُرد و ترک و بلوچ و ترکمن را به بند میکشد و میکُشد نباید اعتراض کرد؟

چطور میشود که مدعی دفاع از "کرامت انسانی" بود اما از حق دموکراتیک توده ها با مرز بندهای مشخص خود، در جامعه دفاع نکرد؟

مگر میشود وقتی کارگران یک کارخانه به اعتصاب دست میزنند یک "روشنفکر مرتجع" دم در کارخانه بایستد و از کارگران سوال کند: درویش گنابادی هستی؟ مسلمانی؟ مسیحی هستی؟ یهودی هستی؟ ترکی؟ کردی؟ لری؟ ترکمن یا بلوچی؟ روسری داری یا بی روسری هستی؟ و آنها را بدلیل عقایدشان از صف جدا کند نتیجه ای که مطلوب سرمایه داری خونخوار است و از نوشته دین از دید لنین می آموزیم:

 "  .. يک مبلغ آتئيست در اين گونه مواقع و در چنين شرايطی فقط راه کشيش ها و روحانيونی را هموار می کند که بهترين ارزويشان اين است که کارگران به جای آنکه بر سر شرکت در اعتصاب با هم کنار بييند، بر سر مسئله اعتقاد به خدا از هم جدا شوند."

دروایش گنابادی به اعتراض به سرکوب گرسنگان توسط رژیم هار موجود بپا خاستند، اما زنانی که حجاب خود را بر سر چوب کردند نه تنها به اعتراض به سرکوب گرسنگان بپا نخاستند نه تنها از آن خیزش دفاع هم نکردند یا اسمی هم از آن نیاورند بلکه در مقابل آن نیز قد علم کردند تا راهی باشند:
  
یک: برای منحرف کردن افکار عمومی از خیزش های گرسنگان و بیکاران

دو: برای "احیای رژیم سرکوبگر اسلامی" به ریاست جمهوری رئیس جمهورش روحانی جلاد که "قهرمان اعدام"! است

وظیفه کمونیست های واقعی از جمله آن عزیز " بی تعارف" این است که تمام حربه هایی که امپریالیستهای ستمگر از طریق بلندگوهای مسموم خود همچون بی بی ارتجاع، صدای قلدرها، سی ان ان و " من و تو"  از آن استفاده میکنند تا شکاف بین صفوف بین توده ها علیه دیکتاتوری هار و عریان حاکم بیندازند را افشا کنند، از حقوق دموکراتیک توده ها دفاع کنند و حرکت های اجتماعی ضدرژیم را هر چه بیشتر بهم نزدیک کنند. نه اینکه این یا آن را بدلیل مسموم بودن اعتراض زنان " از صف کمونیست" ها برانند!!!!

مهم تر اینکه تحث هیچ شرایطی اجازه ندهیم "خصومت های شخصی" یا احیانا " دلخوری های شخصی" ما را به دامی بیندازد که دلسوزان واقعی کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه را "دشمن" ببینیم و با آنان رفتاری "دشمنانه" داشته باشیم. انتقاد درست را هر چند گزنده و تلخ بیان شده باشد را بپذیریم و در صدد پالایش خود و جنبش برآییم. نه آنکه برای دشمن خوراک تهیه کنیم!
دشمن واقعی کارگران، زنان، اقوام مختلف،کودکان، تن فروشان، معتادان، محرومان و بیکاران سرمایه داری جهانی و رژیم های دست نشانده آنها یعنی رژیم های شاه مزدور و جلاد و ملای مزدور قاتل میباشد.


امروز همین رسانه های امپریالیستی که در بالا نامبرده شد "بچه شاه نوکر" را که سالهاست در گنداب وطن فروشی و نوکری خیس داده اند به میدان آورده اند، تا از "آزادیخواهی" از جمهوری لائیک و سکولار و انسانی برای مردم ما ،که پدران تاجدارش آنان را سرکوب کردند و ثروت آنان را دزدید و در جیب هزار فامیلشان ریختند و "بچه شاه نوکر" را درست مثل یک انگل "پرورش داد"، سخن براند!جمهوری لائیک و سکولاری و انسانی یی که هیچ دردی از درد کُشنده فقر و دره مرگ طبقاتی دوا نمیکند هیچ بلکه آنرا نیز در جهت خدمت هر بیشتر "بچه شاه انگل و نوکر مسلک" عمیق تر میکند !

کجا دیده شده که بچه شاهی انگل که پدرش نوکر و مزدور بوده، پدربزرگش نوکر و مزدور بود و آزادیخواهان را به شنیع ترین وضع توسط ساواکی های بی همه چیزی سرکوب و کشتار میکردند "آزادیخواه" شود بی آنکه بطور واقعی جنایات اجدادش را محکوم کند و تازه بر عکس همین بچه شاه نوکر،انگل وقیح "آزادیخواه" امروز مردم ایران را نمگ نشناس خطاب میکند و میخواهد برای آنان " آزادی"( بخوان سرکوب بیشتر از پدرانش و رژیم هار اسلامی) به ارمغان بیاورد؟؟
    
به همین دلیل بار دیگر اثبات میشود که "دشمن دشمن من" به دلیل ماهیت طبقاتی اش( بورژوازی ستمگر و ظالم)  و نوکری اربابان پدرانش نمیتواند "دوست " من (طبقه کارگر) باشد!

ششم اسفند 1396 – بیست و ششم فوریه 2018


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر