۱۳۹۵ بهمن ۳, یکشنبه

کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی قتل عمد دیگری توسط رژیم اسلامی

کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی
قتل عمد دیگری توسط رژیم اسلامی

plasco_building_on_fire_by_emi_uploaded_by_mardetanha_2

plasco-building
 plasco-building

در جلوی چشمان حیرت زده مردم ساختمان پلاسکو که تنها طبقه بالایی ان آنهم دو واحد دچار حریق شده بود فرو میریزد؟ چرا و چه چیز باعث فرو ریختن ساختمان میشود؟

ساختمان پلاسکو بنا به گفته خود شهرداری بارها اخطار نامه در مورد ناایمن بودن گرفته است، اما سوال اینجاست که چرا شهرداری وقتی بی تفاوتی صاحبان ساختمان را دید آنرا پلمب نکرد؟ چطور است که در رژیم اسلامی ضدکارگر یک مغازه به دلیل "بد حجابی" توسط اوباشان سپاه و اطلاعات پلمب میشود اما ساختمانی که مراکز تولیدی لباس در آن قرار دارد و هزاران کارگر در آن کار میکنند بدلیل ناایمن بود پلمب نمیشود و ساختمان "دچار حریق نامعلوم" میشود، و بعد هم فرو میریزد؟؟؟

شکی نیست که این رژیم سراسر جنایت، شهردار وقت آن قالیباف، سپاه پاسداران سرمایه داری خونخوار مسئول قتل عمد کارگران آتش نشانی، دو کارگر زن که خود را از طبقه بالا پس از آویزان شدن به آهن های ساختمان، بر اثر دیر آمدن ماشین آتش نشانی حامل نردبان به پایین پرت کردند و سایر کشته شدگان در ساختمان هستند.

کارگران آتش نشانی گفته اند که بارها و بارها حتی نامه نگاری کرده اند که وسایلی که با آنها کار میکنند قابل استفاده صحیح نیستند، ضمن اینکه وقتی ساختمان به آن عظیمی دچار حریق میشود تنها دو ماشین آتش نشانی مشغول خاموش کردن آتش بودند! 

سپاه پاسداران که مجهز به آخرین تکنولوژی سرکوب کارگران و سایر حق طلبان است باید "مجهز " باشد اما آتش نشانی که با حان مردم سر و کار دارد باید با وسایل عهد عتیق کار کند. چطور پلیس سرکوبگر رژیم "الهی" مجهز به آخرین تجهیزات میشود اما آتش نشان ها و مراکز تولیدی از این امر مستثنی هستند! 

دزدی و چپاولگری سردمداران و نهادهای رژیم را حدی نیست، سیر ناپذیری در جان سردمداران خونخوار اسلامی چنان افتاده است که مرگ انسانها را برای خود عادی کرده اند.

شهرداری این منبع رشوه خواری و جواز بی ضابطه دادن برای ساخت مکان های ناایمن میگوید که سه هزار مرکز دیگر مانند پلاسکو وجود دارد. چرا شهرداری آنها را پلمب نمیکند؟ که بیش از این با جان کارگران بازی نشود؟

پلیس، وزارت اطلاعات رژیم پا پشت سر هم اطلاعیه صادر میکنند که با "شایعه پراکنان" برخورد میشود و شایعه پراکنان حبس از 9 ماه تا دوسال زندان دارند. 

وقتی ساختمانی دچار حریق میشود آنهم فقط در طبقه بالایی آن چطور میشود که کل ساختمان یکمرتبه مثل آسمانخراش های دو قلو نیویورک فرو میریزد مگر بمبی "عمدی" آنرا ویران کرده باشد؟
چطور است که "شایعه پراکنی" حبس دارد اما قالیباف و سایر قاتلان کارگران باید صاف صاف بگردند و آزاد باشند؟ 

چرا همین امروز ماشین های جدید و مجهز برای آنش نشانی خریداری نمیشود؟ اما سلاح برای کشتار مردم بیگناه سوریه و پشتیبانی از رژیم اسد نوکر دیگر امپریالیستها خریداری میشود؟ 

نابود باد رژیم کارگر کُش سرمایه داری اسلامی نوکر امپریالیسم با تمام جناح ها و دسته های دزد و جنایتکار آن

صبا راهی
بیستم ژانویه دوهزار و هفده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر