۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

نُه نفر به یک نفر!


نُه نفر به یک نفر!
در حاشیه تظاهرات ضد ریاضت کِشی در اسپانیا


A demonstrator struggles with Spanish National Police riot officers outside the the Spanish parliament in Madrid


این است " برابری" در نظام سرکوبگر سرمایه داری که اساس و بنیادش بر پایه دورغ و ریا و زور و قلدری شکل گرفته است! این است آن زورگویی و قلدری که سرمایه داری بر مردم حاکم میکند. مردمی که شیره جان آنها را روز و شب می مکد و آنها را هر روز بیشتر در تنگناهای اقتصادی قرار می دهد، تا زبر بار قرض روند، تا مجبور شوند دزدی کنند، تا مافیای مواد مخدر که خود سرمایه داری آنها را " تولید" میکند را در جان جوانان بیندازد، تا آنها را ابتدا معتاد کند و بعد آنها را به منجلاب " مواد فروشی" و سودای " پولدارشدن" بکشاند، تا به این وسیله بتواند خمودگی و اسارت را بر جامعه حاکم کند، تا شعله های خشم انقلابی به این وسیله "خاموش" گردد، تا راحت تر بتواند آنها را سرکوب کند!

همان ددمنشی هایی که سی و سه سال توسط مزدوران رژیم وابسته به امپریالیسم ددمنش در ایران شاهد آن هستیم! 
واقعأ وحشت سرمایه داری از خشم جوان چیست؟

جوانی که به وضعیت موجود اقتصادی اعتراض دارد، جوانی که آینده یی برای خود نمی یابد، جوانی که کار ندارد، امکانات تحصیل با هزینه های سرسام آور ندارد، تازه اگر هم داشت با کدام کار آینده اش را بسازد، کدام امکانات ایجاد کار در جوامع گسترش می یابد؛ مگر مصرف گرایی، مثل همان " آی فون 5" که چند میلیارد برای خرید آن صف کشیده بودند!

پلیس هار سرمایه داری همیشه در میدان است تا هر گونه اعتراضی را به "حیوانی ترین" وضع سرکوب کند! در اسپانیا تظاهرات های عظیم بر علیه ریاضت اقتصادی که دولت اسپانیا مانند سایر دولتها بر جامعه تحمیل کرده است تا از حق استثمارشوندگان بزند و در حلقوم  سرمایه داران خونخوار بریزد که سودهای نجومی شان کاسته نشود، برپاشده، کارگران راه آهن نیز در بارسلون به این تظاهرات پیوسته اند، و پلیس سرمایه داری این حیوان درنده نیز به وظیفه خود مشغول است! این شیوه های ددمنشانه همان " دموکراسی حقوق بشر" ی است که غرب " متمدن" مدعی آن است!

وقتی جلوی دوربین ها، در روز روشن با معترضین چنین میکنند در داخل سلولهایشان چه می گذرد؟
 آیا حدس آن مشکل است؟ 
اما این سیل خروشان را سر باز ایستادن نیست، هر قدر که بزنند؛ هر قدر که بکُشند با رویش جوانه ها چه می کنند!

آیا انگلیس و آمریکا و آلمان و چین و روسیه و ایتالیا و اسپانیا؛ در یک کلام این " حقوق بشری های هار"، که با مردم خودشان این رفتار ددمنشانه را دارند می توانند برای ما " دموکراسی" به ارمغان بیاورند؟ یا اینکه ما خود باید رژیم اسلامی نوکر امپریالیستها را در یک مبارزه آگاهانه سازماندهی شده قهرآمیز سرنگون کنیم؟

صبا راهی     

بیست و شش سپتامبر دوهزار و دوازده


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر