۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

آنان زندگی را تنها برای خود نمی‌خواستند!


آنان زندگی را تنها برای خود نمی‌خواستند!
باز هم در رابطه با تریبونال

صبا راهی

خانم قلعه‌بانی خطابه‌ای۱ ایراد فرمودند که نوشته زیر در پاسخ به خطابه ایشان است!

خانم قلعه‌بانی سلام!

از تیتر خطابه‌تان شروع کنم، نوشته‌اید: "چپ‌نماهای خارجه‌نشین..." درست؟ آیا شما در میدان "زورخانه" تهران در حال دست و پنجه نرم کردن با رژیم هستید؟ نوشته‌اید سه دهه است که هیچکس کاری نکرده و نسل جدید بی‌اطلاع از قتل‌عام‌هاست!!! خانم جان! شما در این مدت کجا زندگی می‌کردید؟ شما در این سه دهه چه می‌کردید؟ شما چرا به جای این کارها در کنار جان‌به‌دربردگان از قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ قرار نمی‌گیرید تا به افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم بپردازید؟ مگر جان‌به‌دربردگان قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ کم جنایات این رژیم نوکر امپریالیسم را افشا کرده و می‌کنند؟ شاید که شما فقط از خطابه عالمانه خودتان و دخیل بستن‌تان به نهادهای " ..." خبر دارید!

خانم قلعه‌بانی شما در این سه دهه، چند ساعت عمیق و جدی به جنایات رژیم تعمق داشته‌اید؟ چقدر از زندگی شخصی‌تان زدید و به مبارزه بر علیه رژیم و افشای جنایاتش پرداختید؟ چقدر سعی در افشای جنایات رژیم داشتید؟ چقدر با در و همسایه محل زندگی‌تان در مورد جنایات رژیم حرف زدید؟ چقدر در آرایشگاه و فروشگاه‌های لباس و سوپرمارکتها با مردم عادی از جنایات رژیم حرف زدید؟ چقدر در محل کارتان جنایات رژیم را افشا کردید؟ چقدر به همسایه‌تان که فکر می‌کند شمای "خارجی" نباید اینجا باشید حرف زدید و گفتید که رژیم چه جنایاتی مرتکب شده تا "شاید" نگاه آن همسایه نژادپرست را بر روی زندگی‌تان تغییر دهید؟ آیا این وظیفه شما و من و دیگران بوده یا "یک تریبونی" که نه سر پیاز است و نه ته پیاز حالا توسط امثال شما شده "دادخواه مردم ایران"!

راستی خانم قلعه‌بانی شما چرا به جای پناه بردن به تربیونال، راه دو عزیزتان که توسط رژیم نوکر امپریالیستها همراه سایر زندانیان سیاسی مقاوم قتل‌عام شدند را در پیش نگرفتید؟ مگر آنها حق‌شان بود که کشته شوند؟ آنها بر سر آرمانهایشان مقاومت کردند! آنها به خاطر عقایدشان توسط این رژیم ددمنش قتل‌عام شدند!

قتل‌عام‌شدگان دهه ۶۰، آن زیباترین پرندگان عاشق، عاشق‌ترین زندگان بودند که عاشقانه‌ترین سرودهای زندگی را با نوع و مسیر مبارزه شان برای ما سرودند! آنان اما زندگی را فقط برای خود نمی‌خواستند، زندگی را برای همه می‌خواستند به ویژه برای کارگران و زحمتکشان و محرومان!

خانم قلعه‌بانی! مگر غیر از این است که سرنگونی این رژیم توسط مردم و بدون هر گونه پشتوانه "امپریالیستی، تربیونالی و چاه‌جمکرانی و غیره" است که راه نجات از بند اسارت در چنگال امپریالیستهای خون‌آشام را فراهم می‌آورد؟ اگر با این نظر موافقید بفرمایید شما دراین سه دهه چقدر از ماهیت امپریالیستها (دولتهای غربی حافظ منافع استثمارگران) آگاهی پیدا کردید؟ چقدر سعی داشتید که اطرافیان خود را نسبت به ماهیت امپریالیستها که یک روز شاه جلاد را برای ما می‌آورند و یک روز خمینی جلاد را، آگاه کنید؟ شما از آندسته‌ها باید باشید که "هلو برو تو گلو" را می‌خواهید؛ بی هیچ زحمتی! حداقل از دو عزیزتان که در برابر این رژیم نوکر امپریالیسم مقاومت کردند و جان بر سر آرمانهایشان گذاشتند قدری می‌آموختید! که هنوز هم البته دیر نیست!

بفرمایید که این شعارتان "تنها راه جلوگیری از خشونت، افشای خشونت است و بس!" از مغز کدام "نابغه"ای تراوش کرده است؟ ببینیم این "استدلال" بی‌پشتوانه شما تا حد درست است!

حمله ارتش وحشی امپریالیستها به عراق را که دیگر باید به خاطر داشته باشید؟ درست؟ (البته اگر که "حمله ارتش امپریالیستها را خشونت بدانید"!!!)

بله می گفتم که در عصر اینترنت بیش از هر زمان دیگری خشونت‌های ارتش وحشی امپریالیستها در عراق افشا شد! چه خبرنگاران افشا کردند؛ چه رسانه‌های خود امپریالیستها و چه سربازانی که از جنگ فرار کردند و پیه دادگاه‌های نظامی را به تن مالیدند اما حاضر نشدند "خشونت" کنند! اما آیا این افشاگری‌ها جلوی خشونت را گرفت؟؟؟؟ یا اینکه امپریالیستهای قلدر و جنایتکار و غارتگر حمله (خشونت) دیگری یعنی همان حمله ارتش وحشی‌شان را به افغانستان را به پیش بردند؟؟؟؟ که البته مرده رسوایی مانند ژوبین رازانی معروف به منصور حکمت که به "خشونت کارگران بر علیه سرمایه‌داری پیف و پاف" می‌کرد در زیر نام "کمونیسم و کارگر" در نوشته‌اش "دنیا پس از یازده سپتامبر" به بهانه‌های مختلف از "خشونت امپریالیستها" حمایت هم کرد و با ننگ ابدی در گور خوابید!

آه..... خانم قلعه‌بانی.... انشاء نویسی‌ات حتی در حد آن شاگردان تنبل و خنگ مدرسه نیست... که " البته واضح مبرهن است " ... پایان بخش سطور ساده‌شان است...

عزیز من! در دنیا دو طبقه (دو کلاس) اصلی وجود دارند یکی طبقه دزد و غارتگر و زالو که به زبان عوام به آن "فرست‌کِلاس" می‌گویند و دیگر طبقه زحمتکش و کارگر که دسترنجش را آن طبقه اولی می‌دزد (که به این طبقه هم طبقه کارگر می‌گویند)! و بعد هم بر سر فرزندان کارگران و زحمتکشان و محرومان که به آن اعتراض می‌کند، طبقه "فرست‌کلاس جهانی" توسط نوکران شاه و ملایش، آن می‌آورد که در دهه ۶۰ بر سر زندانیان سیاسی مقاوم اِعمال کرد!

شما ایستاده‌ای که "تریبونال" حقت را بگیرد؟؟؟ چرا خودت قدم جلو نمی‌گذاری؟ چرا خودت مبارزه درستِ بدون تکیه بر "نهادهای غیرمردمی" و "دولتهای غربی و شرقی" را شروع نمی‌کنی؟؟؟

ده‌ها هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ توسط رژیم وابسته به امپریالیسم قتل‌عام شدند، نه برای اینکه کسی خود را به دلیل نسبت "خونی" مجاز بداند که دست به دامن هر کس و ناکسی بشود! آنان، مبارزین مقاوم، خود راه مبارزه را پیش روی ما قرار دادند، و شما درست برخلاف راه آنها حرکت می‌کنید! آیا این سوءاستفاده کردن نیست؟ نمی‌توانید مثل آنها سروقامتان باشید، مبارزه آنها را نه شما نه هیچکس دیگری حق ندارد با پناه بردن به "تریبونال" و سایر نهادها تحقیر کند!

مبارزه طبقاتی اگر بدانید چیست، بسیار جدی است! و در این مسیر برای رسیدن به آزادی "غیروابسته" از همه چیز حتی جان‌های شیرین باید گذشت! دشمن خشونت را به هر طریق اعمال می‌کند! راهی به جز قهر و خشونت برای سرنگونی رژیم باقی نمی‌ماند! اگر شما برای رسیدن به آزادی "شتاب" دارید و می‌خواهید میان‌بُر بزنید امر خودتان است؛ راه‌های دیگری برای "ترقی" وجود دارند که در کشورهای غربی درها به روی امثال شما باز است... اما حق ندارید این چنین از تریبونال "خونخواهی" کنید! شما به مردم ایران تکیه دارید یا به "غیرمردم" ایران!؟

بگذارید به شما و تمام وابستگان قتل‌عام‌شدگان دهه ۶۰ و رژیم قبلی رک و پوست‌کنده مطلبی را عرض کنم!

اگر عزیزان شما که عزیزان همه جامعه هستند، می‌خواستند مثل شما فکر کنند، مثل شما دخیل بر ضریح تریبونال و سازمان ملل و عفو بین‌الملل و غیره ببندند، مثل شما در خانه می‌ماندند و مثل شما زندگی راحت و بی‌دردسر را انتخاب می‌کردند. آنها حتی از خانواده‌هایشان کنده بودند تا مسیر رها شدن از قید و بند استثمار و وابستگی به امپریالیسم را نشان دهند! می‌دانید که یکی از شعارهای دوره قیام ۵۷ چه بود؟ "بعد از شاه نوبت آمریکاست"! اما آیا به راستی چنین شد؟ خیر! خمینی که تا زیر دماغش در ماتحت امپریالیستهای قحبه بود تمام انقلابیون ضدامپریالیست را قتل‌عام کرد تا مسیر غارتگری آنها و نوکران داخلی‌اش را صاف کند!

خانم قلعه‌بانی"ها" شرم کنید! از این بی‌شرمانه‌تر نمی‌توانستید مبارزه آن سروقامتان تاریخ قتل‌عام‌شده در دهه ۶۰ را به "حراج" بگذارید!

اما مطمئن باشید قبل از اینکه "تریبونال" شماها را غرق در "شعف" کند توده‌های زحمتکش جان‌به‌لب‌آمده از این جنایات و زورگویی این جانیان حقشان را در بالای تیرهای چراغ برق و شاخه‌های درختان کف دستشان می‌گذارند! آنوقت شما و آن مزدبگیران از "صهیونیست"ها که "دُم" در آورده و با وقاحت تمام اقرار به دریافت کمکی مالی از رژیم "سرکوبگر تروریست‌پیشه و نژادپرست اسراییل" می‌کنند چیزی جز نگاه‌های نفرت‌آمیز مردم عایدتان نمی‌شود!

۲۹ جولای ۲۰۱۲

(١) لینک خطابه خانم قلعه‌بانی تحت عنوان"واکنش چپ نماهای خارجه‌نشين عليه تريبونال مردمی به سود کيست؟":

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر