۱۳۹۶ اسفند ۱۸, جمعه

مهربانی دستهایت را دست کم نگیر
مهربانی دستهایت را دست کم نگیر

ویدئو کلیپ زیر کلیپی ست که محال است  تو را وادار به فکر کردن نکند به فکر اینکه در کنار تو در همسایگی تو در محله تو در شهر تو مردم در شرایط نفس گیری زندگی میکنند، و چرا در این شرایط (محروم از  مهربانی جامعه) زندگی میکنن در حالیکه یک عده "آقا زاده" در خانه های مجلل چه در ایران چه در خارج از ایران؟ چه چیزی باعث اینهمه فاصله طبقاتی(خشونت جامعه) میشود؟ چه عاملی باعث تولید و رشد اینهمه نامهربانی جامعه میشود؟ وطیفه من و تو (ما) چیست؟

بگذار برخیزد مردم بی لخند!


این کلیپ را ببین. چرا که محال است که دلت بدرد نیاید از دیدن این همه ظلم و نابرابری و از خودت بپرس چرا مردم به خیابانها ریختند؟ ببین چگونه تمام هست و نیست شان را ( چرخ گاری دستفروشی) سرکوبگران و عوامل رژیم هستی گیر به زور از آنها میگیرد، نگاه کن چطور برای پس گرفتن هست و نیست شان از جانش مایه میگذارد، چرا؟ آخر زن و بچه او هم نان شب میخواهند، نمیخواهند؟ بدون گاری اش چکار کند؟ آخر زور تا به کی؟ زور تا کجا؟

بگذار برخیزد مردم بی لخند!حداقل وظیفه و کمک من و تو دیدن این ویذئو کلیپ است و ارسال  آن برای هر آنکه میشناسیم. بگذار آگاه شویم از آنچه که بر مردم ما میگذردتا بتوانیم هشیارانه و آگاهانه چاره و درمان این دردهای اجتماعی را پیدا کنیم. بگذار نه تنها قلبهایمان در کنار آنان باشد بلکه خودمان نیز در کنار آنان قرار گیریم آنزمان که نیاز به حمایت ما در خیابانها دارند. دستهای مهربانت را بکار بگیر بگذار آنان که هست و نیست شان را این رژیم هستی گیر از آنان گرفته دلهایشان به مهربانی یاری دستهای ما گرم شود. دستهای مهربانی دستهایت را دست کم نگیر.

بگذار برخیزد مردم بی لخند!
صبا راهی
نهم مارس 2018- نوزده اسفند 1396هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر