۱۳۹۴ خرداد ۱۸, دوشنبه

تغییر موضع طبقاتی کدام؟ بی بی سی یا "اشرف دهقانی"؟ صبا راهی

تغییر موضع طبقاتی کدام؟ بی بی سی یا "اشرف دهقانی"؟

مدتی پیش ایمیلی دریافت داشتم از یکی از فعالین چریکهای فدایی خلق – سهیلا دهماسبی با عنوان " بی بی سی – اشرف دهقانی" که آن ایمیل حاوی لینکی بود از سایت بی بی سی که نوشته ایی از اشرف دهقانی تحت عنوان " از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوری" را درج نموده بود.
تا آنجاییکه که بیاد دارم فرستنده ایمیل و سایر دوستان و رفقایی که نوشته های شان را از طریق ارسال ایمیل دریافت میداشتم با وجود انتشار آن نوشته ها در سایتهای متعدد اما لینک سایت خودشان یعنی سایت سیاهکل را برای آدرس ایمیل ها ارسال میداشتید. بهرو از این روش آنان میشد حدس زد که ترجیح میدهند که لینک سایت سیاهکل را ارسال دارند با وجودی که مثلا سایت روشنگری یا سایتهای دیگر که بخش اظهار نظر هم دارند و می توانند منعکس کننده نظرات مختلف نیز باشند را بکار نمی بردند. اینکار تا اندازه ای قابل درک است.
از آنجاییکه بر هیچ کس پوشیده نیست که بی بی سی یکی از بلندگوهای امپریالیسم انگلیس است که با هزینه بودجه ای هنگفت در سراسر جهان مشغول به پیشبرد اهداف شوم امپریالیستهاست، مثلا ماهها کارگردانهای تلویزیونی شان را همراه " میلیونر" ها به کشورهای محروم افریقایی میفرستند تا " رئوف" بودن قلب و " دست دلبازی" این غارتگران دسترنج محرومان را به نادانها نشان دهند که در آنجا مشغول مشورت برای ساختن " مکانی" که سودهی هم داشته باشد برای محرومان هستند، و آنهایی که ماهیت خون آشامی امپریالیستها را بخوبی دریافته اند میدانند که رسانه های آنها معمولا بی هیچ هدف مشخص ارتجاعی و ضدکارگری اقدام به درج مطلبی نمیکند.
ممکن است که مطرح گردد بی بی سی به مناسبت چهلمین سالگرد قیام پرشکوه سیاهکل اقدام به درج مطالب نمود، که آنهم باز " عذر بدتر ی" است ، که در واقع چه وضعیت اسفباری سبب گردیده که بلندگوی امپریالیستهای درنده که ارتش وحشی شان در حال کشتار محرومان در اقصا نقاط جهان است باید " میدان دار " قیام سرخ سیاهکل باشد!
آیا مگر نقش بی بی سی با نقش و اهداف وهاب زاده های " دکترشده" در به روز سیاه نشاندن مردم ستمدیده سرزمین هایی مثل ایران و افعان و عراق و سایر کشورها تفاوتی دارد که باید وهاب زاده و آن یکی دیگری که در اطریش قرار بود "سمینار" برای چهملین سالگرد سیاهکل برگزار کنند افشا شوند و برخورد به آنها شود اما در مورد بی بی سی  دلال خبری مطلب هم در اختیارشان قرار داده شود. و راستی بر چه مبنایی است که بی بی سی میشود مسئول ارسال نوشته اشرف دهقانی به سایتها؟  طوری که مثلا مجله هفته در پایان نوشته اشرف دهقانی که لینکش را در زیر قرار میدهم می نویسد: منبع ارسال کننده بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی

و اقعا نباید فکر کرد که بی بی سی چه خواب دیگری برای مردم ما دارد؟ آیا دلال خبری بی بی سی میلیونها پوند هزینه راه اندازی رادیو و تلویزیون و صفحات اینترنتی میکند و هزاران نفر را به " استخدام" خود در میاورد تا نظرات کمونیستها را درج کند؟ آیا باز هم " امپریالیسم مکار انگلیس" از طریق بی بی سی میخواهد تاریخ ما آنهم تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی ما را " نگارش" کند؟ آنهم با استفاده از " مطالب " ارسالی برای آن!
اما هدفم از چند سطر بالا این است که مایلم بدانم چه چیزی سبب گردید تا فعالین چریکهایی فدایی خلق بجای ارسال لینک سایت شان، سیاهکل،  نه تنها از لینک بی بی سی استفاده میکنند بلکه در تیتر ایمیل هم می نویسند " بی بی سی – اشرف دهقانی" ! آیا برای این دوستان و رفقا لینک سایت بی بی سی بر لینک سایت سیاهکل ارحجیت پیدا نموده ؟ چرا؟
به نظر من یکی دیگر از زمینه های توهم پراکنی در ذهن توده ها استفاده از ابزار بغایت مسموم و آلوده امپریالیستهاست! ابن بلندگوها هرگز بنا به مواضع طبقاتی شان دلسوز طبقه کارگر و زحمتکش و به خصوص محرومان نبوده و نیستند! که برعکس دشمنان کارگران و محرومان جهانند!
 هر گونه تبلیغ برای این بلندگوها دشمنی مستقیم با طبقه کارگر دارد! هر گونه تبلیغ به هر بهانه و دلیلی برای این بلندگوهای مسموم خاکش مستقیم در چشم محرومان جامعه میرود. و از همه مهمتر باید از خود پرسید که چه کار اشتباهی صورت گرفته که بی بی سی اقدام به تعریف از اشرف دهقانی در بالای نوشته ایشان نموده است!
نتیجه کلام اینکه آیا بی بی سی دلال مکار خبری امپریالیسم انگلیس تغییر موضع طبقاتی داده یا اشرف دهقانی؟
صبا راهی – هفتم جولای 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر