۱۳۹۴ فروردین ۵, چهارشنبه

فیلم انقلاب کبیر فرانسه

فیلم انقلاب کبیر فرانسه، در دو بخش در لینک های زیر

دیکتاتورهای خونخوار همیشه فکر میکنند که "ابدی" هستند، به راستی چنین است؟ تاریخ که عکس این قضیه را ثابت کرده است. نمونه بارز آن هم انقلاباتی نظیر انقلاب کبیر فرانسه است.
دیدن این فیلم را به تمامی کسانی که در راه آزادی و رهایی از سلطه دیکتاتوری رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسم  مبارزه میکنند توصیه میشود. فیلمی که بارها و بارها می توان آنرا دید و از آن درس های انقلابی گرفت. دو رویی ها دورغ گویی ها و جنایات سودجویان و فساد اخلاقی بی انتهای آن در دوره های مختلف تاریخ هم جنس هستند، جنایتکاران مفت خوری که از دسترنج محرومان و کارگران زندگی انگلی و فاسد خود را میگذرانند همیشه فکر میکنند که تا "ابد" بر مسند قدرت ماندگار هستند، اما وقتی محرومان و ستمدیدگان قیام میکنند آنچنان است که در فیلم انقلاب کبیر فرانسه مشاهده میشود.  فیلم با زیر نویس بسیار خوب انگلیسی میباشد. 

صبا راهی


گروه ایمیلی ماهی سیاه کوچولو


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر