۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

نابودی همه چیز برای سود بیشتر!

نابودی همه چیز برای سود بیشتر!

(در ترکیه نیز)صبا راهی

 ترجمه نوشته روی مقوا: اگر بخواهند پارک مرکزی نیوریوک یا هاید پارک لندن و پارک تایرگراتون برلین را خراب کنند
و بجای آن یک مرکز خرید بسازند؟ *آن در اینحا اتفاق می افتد!


دولت حامی سرمایه داران در ترکیه میخواهد پارک غازی در میدان تکسیم استانبول را خراب کنند و بجای آن یک مرکز خرید بسازد! 
مردم از هر طیف سیاسی با این عمل سودجویانه دولت مخالفت کردند؛ به خیابان ها ریختند تا مخالفت خود را نشان دهند، و خراب کردن پارک موقعیتی شد تا مردم مخالفت های مختلف  خود را با سیاست های دولت فاشیستی ترکیه نشان دهند،  اما پلیس هار پاسدار سود سرمایه داری  به مخالفین دولت وحشیانه یورش برد، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، درست همان رفتاری که در ارژیم سرمایه داری اسلامی سرکوبگران سپاه و پلیس با مخالفین دولت چنین میکنند...

در اصل در هر جا سرمایه داری هست سرکوب مخالفین دولت اولین قدم  پلیس هار در جهت پاسداری از سود سرمایه داران جانی و خونخوار است. شواهد به تصویر در آمده گواه این حقیقت است


در استانبول ترکیه


 در لندن انگلستان

در تهران 

در اسپانیا


در آفریقای جنوبی همین دو سال پیشو در  آمریکا،" مهد تمدن و دموکراسی غرب"، جایی که سرمایه داری به شکل هارترین نوع آن به کشتار هر روزه مردم مشغول است


تقریبأ در همه جا سرمایه داری برای بقای  لاشه متعفن سود در حال کُشتن است


اما چاره چیست؟


 سرمایه داری می کُشد 

بکُش سرمایه داری را

خرداد 1392

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر