۱۳۹۲ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

شادمانی در مرگ مارگارت تاچر!


شادمانی در مرگ مارگارت تاچر!

youthful sentiment


سطور زیر برگردان برخی از صحبتهایی است از یک  فیلم کوتاه از جشن مرگ تاچر که در لندن در روز شنبه سیزدهم آوریل در میدان ترافلگار لندن برگزار شد. نگاه های متفاوت به سیاست های تاچر اما همه در مسیر منافع طبقه کارگر نکاتی را به همه آنان که صادقانه در راه آزادی طبقه کارگر مبارزه میکنند یادآور میشود که بسیار تامل برانگیز است. و برای آنان هم که دشمن طبقه کارگر هستند حقایق را عریان می سازد. البته اگر اینان همچنان گرگ وار گلوی حقایق را ندرند!

مجری رادیو: "آیا حقیقت داره که شما میخواهید به جشن مردن مارگارت تاچر بروید؟ برخی آنرا  اهانت آمیز میدانند.."

مصاحبه شونده: "... بله من به جشن میروم، من پانزده سالم بود، کفشم سوراخ سوراخ بود، و مجبور بودم به بانک مواد غذایی برم ،... این تاچریسم بود...

برخی ها، همان هایی که دخیل به دموکراسی دست ساز غرب بسته اند، ساده انگارانه این باور را تبلیغ میکنند که در غرب دموکراسی هست و نظر موافق و مخالف در رسانه ها منعکس میشود، واقعا چنین است؟ مسلم است که چنین نیست، به یکی از کارگران معدن یورکشایر که اعتصابات آنها توسط ارتش و پلیس که دستور از تاچر میگرفتند به خاک و خون کشیده شد در حالیکه پرچم اتحادیه کارگران معدن در دست دارد میگوید:

"ما اینجا نیامدیم که به کسی اهانت بکنیم، ما اینجا آمدیم که بگوییم نظر متفاوت دیگری هم وجود دارد، همانی که رسانه ها تمام هفته آنرا در حلقوم ما فشردند و صدای ما را در گلو خفه کرد، و اگر خانواده مارگارت تاچر احساس میکند که به آنها اهانت شده، خانواده های ما با ستودن زنی که انحمن های محلی ما و مسیر زندگی ما را کاملا نابود کرد مورد اهانت شنیع قرار گرفتند. بیکاری، وابسته شدن به سیستم هفتگی بخور و نمیر... پایین آوردن سطح توقع زندگی، متلاشی شدن خانواده ها  و ... از نتایج سیاست های تاچر است. تاچر مُرد اما ایده های تاچر نه تنها در دولت بلکه در اپوزیسیون نیز زنده است."

حذف شیر مدارس ابتدایی

یکی از قربانیان سیاست های تاچر که مسیر زندگی اش نابود شد : " یکی از اولین چیزهایی که بیاد میارم اینه که تاچر تغذیه شیر مدارس ابتدایی را حذف کرد و همین نماد به من میگفت که کودک در دیدگاه سیاسی او کجاست... ،  و وقتی اعتصابات کارگران معدن شروع شد من دیگه گم شده بودم...

حضور نداشتن در زمان قدرت تاچر دلیل نمی شود ما جوانها خشمگین نباشیم...

یک حوان:" این وضعیتی که تاچر از نظر اقتصادی نئو لیبرالیسم را به جامعه ما آورد امروز گریبانگیر جوانها که ما باشیم را گرفته ... و اگر ما وقتی تاچر در قدرت بود بدنیا نیامدیم معنی آن این نیست که ما نمی توانیم خشمگین باشیم."


دلایل دیگر تنفر اکثریت جامعه انگلیس از تاچر

بحران اقتصادی، از میان برداشتن اتحادیه ها با به خاک و خون کشیدن اعتصابات کارگران ، جنگ استعماری فالکلند( جنگی بین بریتانیا و آرژانتین بر سر مالکیت جزایر فالکلند بمدت 74 روز که به مرگ 255 انگلیسی و 649 آرژانتینی منجر شد این جزایر همچنان در اشغال انگلیس می باشد، جالب است که میگویند در زمان او صلح برقرار بود!!!)، دوستی و حمایت از دیکتاتور پیونشه، برکناری معدن چیان، حمایت از آپارتاید( تعبیض نژادی) در آفریقای جنوبی، اعمال خشونت در اعتصابات کارگری، سیاست های خانمان سوز سرمایه داری کارگرکُش. تاچر برای کاستن هزینه های طبقه  دزد و غارتگری که همیشه از مالیات فرار میکند( اینروز ها فاش شده که ثروتمندان دنیا برای فرار از مالیات پولهای نقد خود را در جزیره ها مخفی میکنند) ، قانون مالیات بر ملک را تبدیل به مالیات بر شخص تغییر داد ( پلتکس) که این تغیر به مخالفت مردم در تمام شهرهای انگلستان مواجه شد، که دست به تظاهرات و اعتصابات گسترده ای زدند که باز هم تاچر دستور سرکوبی شدید مخالفت ها را داد، دیگر سیاست های خانمان سوز تاچر میباشد.

آیا حذف تغذیه شیر مدارس جنایت آشکار در حق فرزندان کارگران و محرومان یعنی اکثریت جامعه نبود؟ به راستی تاچر کار مثبتی هم در حق اکثریت جامعه بریتانیا داشت؟

تاچر اموال دولتی و موسسات ملی را فروخت ،وجوه آنرا در هزینه بودجه بر باد داد بصورتی که تا چندین سال تصور عمومی این بود که این وجوه درآمد اقتصادی است در حالیکه صرف این وجوه باعث تورم شدید و غیر قابل جبرانی نیز شد. برای جلوگیری از تورم بهره را بالا برد . در اثر سیاست های او صدها هزار نفر بیکار و بی خانمان شدند. سرانجام بدلیل بن بست سیاسی، تاچر در زمان حضور در فرانسه توسط حزب محافظه کارش وادار به استعفا شد.

اگر امروز امپریالیسم خونخوار انگلیس و ملکه مفت خور آن و همپالگی هایشان از سراسر دنیا در لندن جمع میشوند تا به این وسیله مارگارت تاچر را " ستایش" کنند بدلیل خدمات او به غارتگران و دزدان دسترنج کارگران نه تنها در انگلیس بلکه در سراسر دنیا می باشد. در حالیکه جامعه انگلیس در بحران اقتصادی که نتیجه همین سیاست های ویرانگری تاچریسم بسر میبرد و هر روز از دهان مالیات دهندگان میزنند و به حلقوم غارتگران و دزدان میریزند، گفته میشود که هزینه مراسم "سوگواری" تاچر ده میلیون پوند انگلیس هزینه برمیدارد، که البته بیش از اینها خواهد که باز هم به مردم دورغ میگویند،  و همه خوب میدانیم که این هزینه را ثروتمندان غارتگر و دزد نمی پردازد! بلکه یکی از نمایندگان مجلس انگلیس با بی شرمی تمام گفته است که این هزینه را مالیات دهندگان باید برعهده بگیرند! ستایش امروز دولت انگلیس از تاچر سبب بلندتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه انگلیس میباشد.

گفته میشود،امپریالیسم خونخوار انگلیس قرار است که برای خریدن آبروی سیاسی، آبرویی که هرگز نداشته بود و با حمله وحشیانه ارتش آن به عراق و افغانستان از نظر مردم دنیا در قرن بیستم جنگ سالار و قلدر و غارتگر بحساب می آید، مراسم " ستایش از دشمن طبقه کارگر انگلیس" را مستقیم از شبکه های تلویزیونی دنیا پخش کنند! به راستی که بورژوازی جهانی به فلاکت افتاده که از چهره ننگین و جنایتکارانه تاچر میخواهد آبرو خریداری کند!

مرگ بر سرمایه داری خونخوار که حاصل دسترنج اکثریت جامعه را میدزد و زندگی را برای عده ای قلیل میخواهد
زنده باد کمونیسم که کار و زندگی را برای همه میخواهد
صبا راهی
شانزدهم آوریل دوهزار و سیزده

لینک فیلم کوتاه


بانک مواد غذایی: مکان هایی که به کسانی که در موقعیت های وخیم اقتصادی هستند مواد غذایی رایگان بخور و نمیر با کیفیت های بسیار پایین میدهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر