۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

صبا راهی - خامنه ای: جهانخوار عزیزم بگو تا خون بریزم


خامنه ای : جهانخوار عزیزم بگو تا خون بریزم

(پنتاگون : شیعیه ایران مصمم برای مقابله با داعش)
صبا راهی

در حالی که امروز چهارشنبه ، دوازدهم آذر ۱۳۹۳ برابر با سوم دسامبر ۲۰۱۴برخی از روزنامه های انگلیس مانند گاردین و ایندیپندت سرتیتر خود را به خبر "پنتاگون میگوید ایران داعش را بمباران میکند " اختصاص داده اند، اما شما در هیچ یک از رسانه های رژیم در داخل ایران به این خبر برخورد نمیکنید! چرا؟ علت آن چیست؟ چرا رژیم این خبر را "امروز" از مردم پنهان میکند؟ خب، اگر رژیم اسلامی اینهمه "قدرتمند" است که "سرخود" میرود و داعش وحشی را بمباران میکند، چرا نباید این "قدرت خود بخودی" را به رخ مردم ایران بکشد؟ تا بیشتر رعب و وحشت ایجاد کند که سرکوب های بیشتری در راه است؟  چرا امروز تیتر خبرها در رسانه های ایران، "دلخوش کنک" است؟ امروز سرتیترهای روزنامه های رژیم، دارند مردم را برای خبر گردن نهادن به یکی از "هولناک ترین" امتیازاتی که رژیم الهی توسط ماتحت متفکرین "روشنفکران شیعیه اش" به آمریکا پشت درهای بسته مذاکرات هسته ای داده است آماده می سازند، به تیتر خبرها در روزنامه ای امروز در ایران توجه فرمایید:

ظریف:  پایان خوش مذاکرات هسته ای نزدیک است
روحانی: برداشت تحریم را حق مسلم خود میدانیم
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا : تحریم های جدید علیه ایران اجرا نمی شود
رئیس مجلس: از مذاکرات هسته اخیر ارزیابی منفی ندارم
رئیس جمهور : پای وعده هایم ایستاده ام
رئیس جمهور: دوران افراط و فضای امنیتی بسر آمده است
حسن خمینی: بستن فضا فایده نخواهد داشت
روحانی : به وعده های انتخاباتی خود وفادارم
وزیر صنعت : صنایع وابسته را حمایت میکنیم
ظریف: ایران قدرتمندتر و آسیب ناپذیرتر از گذشته است

چه شده؟ امروز همه اینها "وعده" میدهند؟ خبری از خط و نشان کشیدن نیست؟ چه شده که آخوندها با دمشان امروز گردو می شکنند؟

برداشت تحریم را حق مسلم خود میدانیم یعنی چه؟ مگر تحریم برداشته شده؟ تازه اگر برداشته شود، با چه شرایطی؟ چه امتیازات خونبار بیشتری از جیب کارگران و زحمتکشان این مفت خوران به آمریکا و شرکا داده اند؟

رژیم اسلامی، سگ زنجیری آمریکا، با چنین وعده هایی دارد برای شیعیه "قربانی" میکند! قربانی میکند دسترنج کارگران و زحمتکشان را، نه تنها دسترنج آنها را بلکه جسم آنها را نیز در جنگی که در راه است قربانی کند!

این شرایط چگونه بوجود آمد؟

وال استرتیت ژورنال: اوباما در نامه محرمانه خود به خامنه ای تاکید داشت توافق گسترده با قدرت های جهانی در آینده ی هسته ای ایران بستگی به هر گونه همکاری برای مقابله با داعش(دشمن مشترک شان) دارد. (1)


توجه: بیست و چهار توامبر دوهزار و چهارده مذاکرات نهایی  هسته ای به تعویق می افتد. چرا؟

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پیش تر در ماه اوت به ایران پیشنهاد پیوستن به جامعه بین المللی برای مقابله با "تهدید تروریسم" میدهد، و رژیم شیعه در ایران را برمی انگیزاند تا با "دشمن مشترک شان" حکومت سُنی ها در بغل گوشش یعنی عراق و سوریه بجنگند! (2)

به راستی
چرا ایران از بمباران داعش در جنوب عراق به مردم ایران خبر نمیدهد؟
جرا تیترهای روزنامه ها در ایران فریبکارانه با "خبرهای دلخوش کنک" آذین بندی شده اند؟
خب، اگر بمباران داعش کار خوبی است، چرا امروز روزنامه های رژیم آنرا در بوق و کرنا نمیکنند؟
چرا پنتاگون باید خبر بمباران داعش توسط جنگنده های ایران را منعکس کند؟
چرا رژیم اسلامی در ایران از حمله های زمینی در نقاط مختلف به نیروهای داعش (همتای حزب اله در ایران که هر دو دست ساز آمریکا هستند) خبر نمیدهند؟

اگر رژیم اسلامی واقعا مردم ایران برایش مطرح باشد، نه سود آمریکای جهان خوار و شرکا، و خبر مقابله با داعش هم خبری "خوشحال کننده" برای مردم ایران باشد، چرا رژیم "امروز" از اعلام این خبر "خوشحال کننده" از مردم دریغ میکند؟
اما، همه میدانیم که رژیم جنایتکار و حنایت بار و جنایت زای سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسته به سرکردگی آمریکا برای این بر مسند قدرت توسط قلدرهای جهان نشانده شده است، تا توسط قوانین الهی خون بریزد، خون کارگران و فرزندان کارگران، خون کمونیست ها، خون سایر آزادیخواهان و ترقی خواهان، خون نویسندگان و دگر اندیشان، خون دانشجویان، خون زنان، خون کُردهای سرکوب شده دو رژیم شاه و ملا نوکرهای امپریالیستها، خون ترکمن ها... آری رژیم شیعیه در ایران با استفاده از کپک زده ترین بندهای فقه دین الهی در راستای منافع سرمایه دارای چهانی بسرکردگی آمریکای "جهان خوار" خون میریزد، (جهان خوار کلمه ای بود که خمینی جلاد سگ زنجیری امپریالیسم برای عوام فریبی از آن استفاده میکرد و توده ای و اکثریتی های خادم خمینی جلاد نیز او و رژیم خونبارش را ضداستکبار جهانی ارزیابی میکرده و میکنند) بعد هم به مردم ریاکارانه میگوید " این  اعتقادات شیعیه است که ما را سر پا نگهداشته است؛ هر کس به حکومت ولایت فقیه و "معجزات الهی" باور نداشته باشد ریختن خونش حلال است."

و البته در راستای استفاده از اهرم سرکوب گری بنام دین در خدمت سرمایه داری است که خادمین دربار شاه و ملا و اربابان جهانی آنها، برای هموار تر کردن جاده های ستم امپریالیستها، افرادی مثل مسعود بهنود، این کیف کش بورژازی کارگر کُش، که مدرک روزی نامه نگاری اش را حوزه فیضیه بی بی سی به او اعطاء کرده است، نیز برای خوش خدمتی بیشتر به رژیم شیعیه در ایران، فتوی صارد میکند که : روشنفکر ایران بایستی شیعیه باشد و گرنه روشنفکر نیست". البته از این روزی نامه نگار مرتجع اولترا راست انتظار بیشتری نباید داشت، او آنچنان کیف کشی بورژوازی در خونش است که برای خود زمانی "کیف کش" داشت و برخی ها برای تمسخرش میگفتند اگر او به خارج نمیرود برای این است که دیگر در آنجا کسی نمی تواند "کیف کش" او باشد!

ملاحظه میفرمایید که همه ی این خادمین سرمایه داری جنایت زا، حرفهایشان بوی خون میدهد! خون کارگران و فرزندان آنها که بجای تحصیل رایگان در گوشه خیابانها یا دستفروشی میکنند یا گدایی، و گرنه عزیز کرده های امثال بهنود که به جنگ نمیروند تا در راه "شیعیه روشنفکر پرور" کشته شوند!

جدا از انیکه همین فتوای بهنود نمایانگر این است  که روزی نامه نگارانی چون او چگونه به اهداف پلید پنتاگون غیر مستقیم دامن میزنند، علاوه بر آن این کیف کش بورژازی هم آن بخش از تاریخ را نخوانده است که روشنفکران ایران در دوره شاه اسماعیل صفوی( شیعیه) که توسط امپراطوری انگلیس به قدرت رسیده بود درست مثل امروز برای درقدرت ماندن جنگ شیعیه با سنی بر پا کردو در آن سنی ها را قتل عام کرد، به هند گریختند!

اینکه روشنفکر و دین از هر نوع آن در مقابل هم قرار دارند و سر سوزنی هم با هم قرابت فکری و نظری ندارند، قصد نداشتم وقت قلمم را برای افشای ماهیت طبقاتی کپک زده فکری هم چون مسعود بهنود که امروز هدفمند پرچمدار روشنفکر شیعیه میشود ، تا لابد مرتجیعنی مانند خود آخوند خاتمی را روشنفکر جا بزند، تلف کنم اما وقتی تعریف کردن از خودش را شنیدم که می گفت نقل به مضمون "...من هم مثل ارنست همینگوی و مارکز که روزنامه نگار بودند و بعد ها رمان نویس شدند کتابهایی نوشته ام... "

این قلم شکی در ماهیت طبقاتی مسعود بهنود هرگز نداشته است؛ اما خواستم از همین فرصت استفاده کنم و  به "قلم مخلمی" که قلمش در خدمت "انقلابات مخملی امپریالیستها" بوده و هست بگویم، ممکن است سر اطرافیان بسیار نادانت را با این حرفهای "گنده" و وام گرفتن از نام غولهایی مثل همینگوی و مارکز که فقر و فلاکتی که سرمایه داری باعث و بانی آن است را در رمانهای خود برای آگاهی خوانندگان برجسته ساخته اند، شیره بمالی، همینگوی و مارکز که هرگز کیف کش سرمایه داری نبوده اند که سعی مذبوحانه داری که شانه آلوده ات را به شانه آنها بسائی، همچون تویی که به گفته ی خودت همراه "هویدا" به مسافرت می رفتی، آنها از جنگهای خانماسوز نوشته اند و تاثیر آن بر زندگی طبقه کارگر! تو که تمام مدت مداح بورژازی بوده و هستی که حاصل خادمی ات فراتر از " این سه زن" ت نمیرود، را چه به مارکز و همینگوی و فالانچی! آنها آنقدر شرافت و وجدان در وجودشان بود که از تمامی صحنه های خونباری که امپریالیسم ددمنش آمریکا در سراسر دنیا می آفرید رمان بنویسند و جامعه را به سمت جلو برند، اما قلم تو نه تمام آن صحنه های مرگبار را از مردم پنهان کرد، همانطور که کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت توسط رژیم خمینی جلاد را پنهان کرده، نه تنها از درز خبرهای روزمره ی جنایت باری که مزدوران رژیم در ایران می آفریدند و می آفریندند جلوگیری میکرد؛   بلکه سربازان وحشی آمریکا نیز "فرشتگان نجات" ارائه میدادی و میدهی؛ که جامعه را به قعر چاه " امام زمانت" میبرد و "گهواره کردن حلوا در اربعین حسینی"! البته بهنود هرگز از روزنامه نگارانی چون میرزاده عشقی و فرخ یزدی که توسط شاهان و دست نشانده های آنها به قتل رسیدند هم "جرات" نوشتن و حرف زدن پیدا نمیکند!

برگردیم به موضوع اصلی

آیا به راستی قضیه "مذاکرات هسته ای" در کار است یا نقشه دیگری مطرح است که جریان "هسته ای" را وسیله قرار داده است؟ آیا تاریخ مصرف رژیم اسلامی به سرآمده؟ و امروز همه ی آنهایی که نابودی رژیم را نابودی منافع خودشان نیز میدانند امروز باز هم برای ادامه حیات جنایت بار این رژیم از هر حیله ای استفاده میکنند تا نادان ها را فریب دهند؟  آیا امپریالیستها برای تمدید "مصرف" رژیم در نظر دارند که جنگ دیگری را به کارگران و زحمتکشان و محرومان ایران تحمیل کنند؟

به این تیتر امروز خبر در روزنامه های ایران مجدد توجه نمایید:
ظریف: ایران قدرتمندتر و آسیب ناپذیرتر از گذشته است

خب؛ این جانیان که هیچگاه توضیح نمیدهند چگونه قدرتمند تر شده؟ و چطور آسیب ناپذیرتر؟ چه عاملی باعث این امر شده است؟

آیا بمباران داعش توسط جنگنده های رژیم پیش امتحانی نیست که به آمریکا نشان دهد که رژیم الهی به مثال یک سگ گوش به فرمان صاحبش پنتاگون آمریکا است تا با همتای سرکوب گر خود (داعش) مقابله کند؟

بسیار طبیعی است که چون ما در اتاق های دربسته مذاکرات نیستیم و دسترسی به اسناد و مدارک آنها هم نیست که آنها را برای اطلاع و آگاهی عموم منتشر کرد، اما میتوان با تکیه به شناخت علمی که از ماهیت امپریالیستها و رژیم های دست نشانده آنها مانند رژیم اسلامی شاه و رژیم اسلامی خمینی و نیز با استناد به سخنان مقامات دولتی مانند رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و امثال آن و نیز با استناد به اخباری فاش شده این امر را تا حدود بسیاری میسر ساخت.

بازگردیم به وال استریت ژورنال، که گفته است اوبا در نیمه ماه اکتبر به خامنه ای نامه ای محرمانه می نویسد(1) که علاقه مشترک با رژیم شیعه در ایران برای نابودی داعش سُنی دارد، به این معنا که اگر خامنه ای با داعش وارد جنگ شود توافق " هسته ای " به ثمر میرسد!  به عبارتی شرط داشتن "نیروگاه اتمی" بر پائی جنگ شیعه با سنی است! و برای این منظور تا 24 نوامبر هم به او مهلت میدهد.  24 نوامبر تمام شد و مذاکرات هسته ای در پشت اتاق های دربسته مهلت بیشتر پیدا کرد.

جنگ حزب اله ایران با داعش سنی( هر دو دست ساز آمریکا) چه مزیتی برای آمریکا و شرکایش دارد؟ مخلص کلام: بدهی های میلیادری آمریکا به ایران که دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران است و قرار بود که به ایران بر گردانده شود، میشود فروش اسلحه آمریکا و شرکاء به ایران برای برپایی جنگ شیعیه و سنی و کشته شدن کارگران و زحمتکشان و فرزندان آنها در راه دین ابزار سرکوب و کشتار ستمدیدگان و هر چه بیشتر وابسته کردن رژیم سرمایه داری اسلامی به امپریالیستهای جنگ افروز! آمریکا به این تنش در خاورمیانه برای بقای زالو صفتی اش نیاز دارد. همچنان که به تنش اسرائیل تروریست پیشه نیاز دارد!

کلام پایانی این نوشته خطاب به کسانی است که مجازات مرگ برای جانیانی مانند سردمداران رژیم و پادوهای رنگارنگ آن را درست نمیدانند، و تصمیم گیری در آن مورد را به قضات و متخصصین در امور حقوقی واگذار میکنند!
خبر سی در صد گران شدن نان در ایران را شنیده اید؟ آیا میدانید چه شکم های بیشتری شبها گرسنه می خوابد؟ آیا شکم گرسنه اعدام نیست؟

 آیا خبر اخیر، در مورد تبرئه شدن حسنی مبارک در مصر توسط "قضات و دادگاه های حقوقی" آنرا شنیده اید؟
 آیا شنیدید که چگونه او نیز مثل پیونشه جلاد بقیه عمر جنایت بارش را با پشتوانه امپریالیستها و باپشتیبانی "شبه روشنفکران" که مخالف مجازات اعدام او(کهورت سن هم عذر دیگر) بودند، با انبوه ثروتی که به جیب زده میگذارند؟ تا دیروز خودش را به موش مردگی زده بود و روی برانکار او را به دادگاه میبردند و از فردا شاهد میشویم که سرپا در کاخ هایش مشغول به خادمی بیشتر آمریکا میشود!

 آیا میدانید که هر روز کودکان کارگرانی که حقوق هایشان ماه ها به تعویق می افتد؛ فرزندان کارگرانی که بیکارند از گرسنگی و بی دارویی می میرند؟ آیا میدانید که شکم گرسنه نیز اعدام است؟
و شما این چنین از نظر مجازات مرگ جنایتکاران تفره میروید و مجازات مرگ برای آنها را "ضدانسانی" جلوه میدهید؟ و فکر میکنید که اگر امروز کمونیست ها بگویند که تنها مجازات مرگ شایسته جلادان کارگران و مبارزین راه آزادی از ستم استثمار و بردگی است زشت است و ضد بشری!

 آیا شما م ل ها در این بخش از مبارزه بین دو صندلی ننشسته اید؟ آیا مارکس و انگلس را نخوانده اید که چگونه بر کمون پاریس و اشتباهاتش اصرار داشتند؟ نه! شما رفقا، شما دوستان، که خود را نیز مارکسیست لنینسیت میدانید؛ یک چیز را باور ندارید و آنهم دیکتاتوری پرولتاریا است! م ل را تا سر دیکتاتوری پرولتاریا خوانده اید و قبول دارید! باور ندارید که قدرت دیکتاتوری پرولتاریا است که در دل بورژازی کارگر کُش وحشت می افکند. باور کنید که خونخواری به نام راکفلر، مالک بیش از 5 هزار چاه نفت، مارکسیسم را بهتر از شما ها شناخته بود، وقتی که به گفته خودش بخاطر وحشت از حمله کارگران انقلابی  که ستمگرانه شیره جان آنها را مکیده بود از مالکیت چاه های نفت بیشتر صرف نظر کرد و از طریق دیگری خون کارگران و ثروت آنها را چپاول کرد! آیا باز هم سند لازم است تا ثابت کرد که چگونه سردمداران این رژیم فرامین امپریالیستها را مو به مو در سرکوب مردم و غارت منابع ایران به پیش میبرند؟

رژیم اسلامی سگ زنجیری امپریالیسم بسرکردگی آمریکا برای بقای جنایتکارانه اش امتحان خود به آمریکا ( بمباران همتای تروریستش داعش)، به عبارتی شروع جنگ شیعیه و سنی را آغاز کرده است، در هفته های بعد اینکه مردم چگونه باید "بهای" این جنگ را بپردازند را نیز اربابان جهانی خامنه ای و شرکایش به آنها دیکته میکنند! همانطور که تیترهای خبری امروز روزنامه های رژیم را دیکته شده است!

نابود امپریالیسم و نوکران رنگارنگ آن
زنده باد انقلاب به رهبری طبقه کارگر روشنفکر و حامیان دلسوز آن و  مجازات مرگ آن برای جنایتکارانی همچون خامنه ای؛ ظریف، رفسنجانی و... که جاده ستم امپریالیستها را صاف میکنند.

دوازدهم آذر ۱۳۹۳ برابر با سوم دسامبر ۲۰۱۴


بعد از نوشتن: دیروز پس از بمباران داعش توسط جنگنده های اف 4 رژیم اسلامی در سفارت ایران در یمن بمبی منفجر میشود که البته "سفیر" را متلاشی نمیکند بلکه نگهبانان را می کشد، امروز  سیزدهم آذر مه القاعده اعلام کرد که مسئولیت بمب گذاری ها را بعهده گرفته است. برنامه های تنظیم شده از طرف پنتاگون اینگونه زمینه های جنگ را گسترش میدهد

از طرفی امروز نیزجان کری معاون اوباما: وقتی ایران به بمباران هوائی ائتلاف بین المللی پیوست پیشروی داعش را کُند کرد، اما شکست داعش سالها طول میکشد. لینک خیر 
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/03/us-isis-iran-islamic-state

در حالیکه همچنان رژیم اسلامی حملات نظامی زمینی و هوایی به همتای خود داعش را در داخل ایران علیرغم ویدئو کلپی که تلویزیون الجزیره آنرا پخش کرده، تکذیب میکند، اما جونز سفیر آمریکا در بغداد روز چهاردهم آذرماه مطابق پنجم دسامیر به آسوشیتدپرس گفته است: " بیائید با آن مواجه شویم"، " ایران همسایه مهمی برای عراق است. بایستی همکاری بین ایران و عراق صورت بگیرد. ایرانی ها با نیروهای اطلاعاتی عراقی حرف ارتباط دارند و ما با نیروهای اطلاعاتی عراقی... ما روی آنها حساب میکنیم که..."  لینک این خبر:
لینک خبر روزنامه گاردین در مورد بمباران داعش توسط جنگنده های اف 4 رژیم اسلامی


نوشته ای که فقط یکی دو سایت آنرا آنهم داوطلبانه منتشر کردند(1)  لینک وال استریت ژورنال در مورد نامه محرمانه اوباما به خامنه ای

(2) لینک روزنامه ایندیپندت در مورد سخنان دیوید کامرون در مورد همدستی با ایران در مقابله با داعش

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر