۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه

دورغگو دورغگو
دورغگو دورغگو

اگر مارگارت تاچر نخست وزیر سابق انگلیس به " شیردزد" پچه های مدرسه معروف شده بود، چرا که دستور داده بود تغذیه رایگان شیر را از برنامه مدارس حذف کنند، امروز خانم ترزا می در برنامه جدیدش غذایی که به بچه های بی بضاعت در مدارس حذف شود.
.
نخست وزیر فعلی انگلستان خانم ترزا می برای کسب مجدد سمت نخست وزیری دست به هر حیله و دورغی میزند تا ارای بیشتری را در رفراندمی که در هشتم ماه جون برگزار میشود به نفع خود مصادره کند. او که سعی دارد تصمیمات خشن و ضد کارگری خود را در پشت صدایی "آرام و گوشنواز" پنهان کند باعث اعتراض اقشار مترقی در انگلیس شده است. گروهی یه اسم کاپیتان اس کا ا آهنگ رپی ساخته اند که این روز ها اجازه ندارد از رادیوهای انگلیس پخش شود. این اهنگ به دورغ های خانم ترزا می میپردازد. اما قلدری این خانم دستور "ممنوعیت پحش" این آهنگ را از رادیوهای انگلیس صادر کرده است. چندی پیش هم همین خانم وقتی داشت از یک کارخانه بازدید میکرد تا رای کارگران را با فریبکاری به نفع خود مصادره کند دستور داد که خبرنگاران را در یک اتاق نگهداشته و در را بروی آنها قفل کند تا کسی از "وعده های فریبکارانه " این خانم مطلع نشود و به بیرون درز پیدا نکند.
آهنگ دورغگو به زبان انگلیسی را در لینک زیر گوش کنید

Captain SKA - Liar Liar GE2017

 گزارشگر ماهی سیاه کوچولو
متن آهنگ دورغگو به زبان انگلیسی


(Theresa May voice clip)
We have a mission to make Britain a country that works,
Not for the priveleged and not for the few, but for every one of our citizens.
And together, we the Conservative party, can build a better Britain

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

We all know politicians like telling lies
Big ones, little ones, porky pies
Saying they're strong, and stable, won't disguise
We're still being taken for a ride
Nurses going hungry, schools in decline
I don't recognize this broken country of mine
They're having a laugh, let's show them the door then
Cut the rich, not the poor

(Theresa May voice clip)
I will be very clear that I think we need that period of time,
That stabiliy, to be able to deal with the issues that the country is facing.
I'm not going to be calling a snap election.

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

I want to have a government that
Doesn't think that fascism is where it's at
Whilst putting the mother of all bombs
Into tiny hands will go very wrong
I'm hoping for a future for my child
Where she can grow and feel inspired
Do everything in your power you can
People rising up is the only plan

(Theresa May voice clip)
When future generations look back on this time,
They will judge us not only on the decision we made
But by what we made, of that, decision
They will see that we shaped them a brighter future
They will know that we built them a better Britain

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo

She's a liar liar
Ohhh
she's a liar liar
No you can't trust her
No no no noo
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر