۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - گزارش دوم خبرنگار ماهی سیاه کوچولو
 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم جنایتکار حمهوری اسلامیگزارش دوم خبرنگار ماهی سیاه کوچولو:بازدیدکنندگان از نمایشگاه عکس امروز شنبه ٨ اکتبر  ٢٠١٦ در میدان ترافلگار لندن انگلستان هر کدام نظرات متفاوت اما اکثرآ مشترک در مورد جنایات رژیم جمهوری اسلامی دارند و آن نقطه مشترک ددمنشی رژیم هار جمهوری اسلامی است که اکثرآ با نگاه اول به تصاویر جنایات رژیم در حق مردم فکر میکنند که این ها جانیان داعشی ها هستند که به جان مردم افتاده اند! اگر چه هر دو از یک جنس ،دست پرورده و خادم امپریالیسم ددخو هستند.


یک زن آگاه زحمتکش سیاهپوست به تصاویری از جنایات رژیم اسلامی خیره شده سرش را مدام بعلامت ناباوری تکان میدهد چشمانش قرمز و پر از اشک میشود، آنچنان تاثرش عمیق است که گویی فرزندان خودش را جانیان رژیم  به دار آویخته اند با همان ناباوری که در جشمانش جاری ست میپرسد این تصاویر واقعی ست؟ اینها داعشی هستند که با جوانان چنین میکنند؟ این رفتار ها حتی با حیوانات هم جایز نیست چه رسد به انسان؟  اینها از قلب تهی هستند. این ها معنی انسان را نمیدانند. باید کاری کرد. تکرار میکند باید کاری کرد و بعد میپرسد کشورهای دیگر چه به فکر این نیستند که به مردم کنند؟ میگویم کدام کشور؟ مگر نمیبینید که با سوریه و عراق و افغانستان و لیبی چه کردند؟ آیا به فکر مردم بودند یا به فکر غارت منابع و سلطه بیشتر؟ آزادی که آنها برای مردم می آورند آزادی نیست که مردم میخواهند زنجیر است بر دست و پای کارگران و زحمتکشان  تا حاصل کارشان را راحت تر بدزدند آنها یک مشت مزدور و نوکر مثل شاه و ملا دارند که آزادیخواهان و مخالفان غارتگری را به همین وضعی که در تصاویر مشاهده میکنید به زیر ضرب میبرند و به اسم " محارب با خدا" و یا " بر هم زننده نظم اجتماع" اعدام و سر به نیست میکنند. مگر شما فکر میکنید که کشورهای دیگر از این جنایات خبر نداشته  و ندارند. این جنایات تایید شده از جانب غرب (بخوان امپریالیستها) ست آنها میخواهند همه مطیع و برده آنها باشند تا آنها (امپریالیستها) بیایند و منابع ما را غارت کنند و مردم هم در حالیکه اکثرآ در فقر و محرومیت بسر میبرند مثل گوسفند باشند و هیچ اعتراضی نکنند. اگر اعتراض کنند نوکران امپریالیستها، شاه و ملا، همان میکنند که در تصاویر مشاهده میکنید! ما انقلاب کردیم شاه نوکر قبلی امپریالیستها را به زیر کشیدیم آنها او را بردند و خمینی را جایگزین آن کردند و آنچه را که شاه قاتل قرصت اتمام آنرا نداشت خمینی جلاد به عهده گرفت و تا امروز هم ادامه دارد. میپرسد وضع با آمدن روحانی بهتر نشده؟ اینهم سوالی ست  که برخی دیگر از بازدیدکنندگان امروز میپرسند. میگویم چه بهتری؟ اعدام ها  دسته دسته همچنان ادامه دارد از همه بدتر سفره کارگران و زحمتکشان روز به روز تر تهی میشود با قوانینی که هر روز از حق کارگران میزنند با قراردادهای جدیدی هم که رژیم اسلامی با آمریکا امضا کرده و واقعیت این قراردادها را مردم ایران نمیدانند چون تمام پشت درهای بسته نوشته شده، رژیم اسلامی متعهد شده است که هرگونه اعتراض کارگری را در نطفه خفه کند به همین دلیل هم دولت روحانی اخیرآ در "اصلاحات قانون کار" کمیته های انظباتی را پیشنهاد داده تا اختلافات بین کارگر و کارفرما را "کمیته های انظباتی" رسیدگی کنند! یعنی ارتش را در کارخانه ها  و مراکز کار مستقر کند و نه اتحادیه و سندیکایی که خود کارگران آنرا انتخاب میکنند. 


خب اگر دولت جدید و این رژیم ذره ای دلش به حال کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه میسوخت که برای آنان که حق شان را مطالبه میکنند "کمیته انظباتی" پیشنهاد نمیکرد. دولت روحانی مثل دولت های قبلی طوری به فکر جیب زالو هاست که به کارفرما این اجازه را داده که وقتی کارگر دستمزد عقب افتاده اش را مطالبه میکند آنان را در " ققس سگ" بیندازند و بیست و چهار ساعت تشنه و گرسنه نگهدارد. از آنهم دولت روحانی کارگر کُش جلوتر رفته و مهاجران زحمتکش افغان را که از شرایط دهشتناک کشورشان به ایران گریحته اند را گروهی در قفس میکند چشمانشان را با دستمال میبیند و به دست و پایشان زنجیر میکشد و آنان را در معرض عموم به نمایش میگذارد تا آنان را به این وسیله تحقیر و سرکوب کند کاری که در دوره بربریت با برده ها از طرف امپراطورهای مستبد و ستمگر و زورگویان اعمال میشد!رژیم اسلامی  به دلیل ذاتی اش، که همواره محرومان و ستمدیدگان را طبق قوانین خدای دورغینی که ستمگران برای ستمدیدگان ساخته اند،مثل تمام ادیان به فرمانبرداری از ستمگران و صبوری و وعده های بهشتی حواله میدهد در خدمت سرمایه داری بوده و منافع آنان را به پیش برده و میبرد، به همین دلیل هر آنچه که بر سر راه این منافع قرار گیرد را به همین ددمنشی که در تصاویر مشاهده میکنید از سر راه برمیدارد. همانگونه که شاه نوکر قبلی امپریالیستها چنین میکرد. اما هم رژیم جنایتکار اسلامی  با تمام ددمنشی اش کور خوانده است، مگر شاه به خوابش هم میدید که رستاخیر سیاهکل سرخ خواب را از چشمانش برباید و تاج و تختش توسط کارگران و زحمتکشان و محرومان سرنگون و به قعر زباله دانی تاریخ پرتاب شود، شکی نباید اشت که این رژیم نیز چنین خواهد شد.
باران بند آمده تظاهرات آگاه کننده ای که فعالین چریکهای فدایی خلق در لندن انگلستان و سازمان دموکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان فراخوان داده بودند امروز به پایان میرسد اما مبارزه بی امان طبقاتی همچنان ادامه دارد و کارگران و زحمتکشان آگاه میخروشند تا سرنوشت این رژیم ددمنش را به سرنوشت رژیم ددمنش شاه دجار سازند منتهی اینبار با آگاهی بیشتر از ماهیت امپریالیسم و نوکران و مزدوران رنگارنگ آن در لباس و شمایل مختلف به وِیژه در خارج از کشور!
 آکاهی درست از ماهیت امپریالیسم و نوکران آن شرط اول مبارزه بی امان طبقاتی برای سرنگونی رژیم هار جمهوری اسلامی میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی کارگر کُش نوکر امپریالیسم با هر جناح و دسته آن
گسترده تر و متشکل تر باد مبارزه بی امان کارگران و زحمتکشان

لندن انگلستان
دهم اکتبر دوهزار و شانزده


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر