۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

قتل عام مجاهدین اولین اقدام تروریستی روحانی جنایت پیشه در خارج از ایران!

صبا راهی

اعضای سازمان مجاهدین ایران در کمپ اشرف در خاک عراق توسط مزدوران رژیم ضدکارگر عراق و برای خدمت به رژیم ضدکارگر اسلامی در ایران به هولناک ترین شیوه های درندگی در حالیکه تعدادی از آنها را به اسارت گرفته بودند و دستهای آنها را از پشت بسته بودند به رگبار بستند؛ و تعدادی دیگری را نیز که به درمانگاه منتقل شده بودند را نیز با وحشیانه ترین شکل روی تخت درمانگاه  به قتل رساندند. 

سپاه پاسداران( بخوان پاسدار منافع امپریالیسم خون آشام)، این نهاد فاسد و سرکوبگر امپریالیستی، با هلهله از کشتار مجاهدین خبر داده است. زالو رفسنجانی این جنایتکار بالفطره چند سال پیش در مصاحبه با سی ان ان، اظهار داشت که اگر آمریکا گروه مجاهدین را زنده تحویل آنها دهد یا خودش از سر راه جمهوری شکنجه و کشتار بردارد آماده هر گونه همکاری علنی از جمله تسلیم کردن اعضای القاعده و طالبان در ایران است.

آیا هیچ دولت و رسانه " غربی" از این کشتار هولناک خبر داده است؟ یا آنرا محکوم کرده است> آیا چشم های غرب عمدأ به روی این جنایت وحشتناک بسته نیست؟ آیا آنهایی که توهم در ماهیت دولتهای غربی دارند و در بوق و کرنا میکنند که " کانادا کشتار زندانیان دهه شصت را جنایت علیه بشریت اعلام کرد" منتظرند سه دهه دیگر از جنایات امروز رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسم بگذرد و بعد آنها به " تریبونال بورژوازی کارگر کُش" دخیل بندند تا چشمان " کور" غرب را باز کنند و بعد شور برشان دارد و بگویند دیدید ما جنایات رژیم را به دنیا اعلام کردیم!!!!!

روحانی جنایتکار، آمده است که برای خوش خدمتی بیشتر به آمریکا و شرکایش رژیم تروریست پیشه اسلامی در ایران را با ادامه هر بیشتر قتل و کشتار مخالفین سرپا نگهدارد!

کشتار ددمنشانه اعضای سازمان مجاهدین جنایتی است محکوم است که توسط روحانی یکی دیگر از عوامل و دست پرورده های امپریالیسم صورت گرفته است. این اولین قدم تروریستی خارج از کشور در پرونده جنایتکاری بنام روحانی است برای خدمت بیشتر به اربابان جهانی اش!

قتل عام اعضای سازمان مجاهدین محکوم است ، اقدامات تروریستی رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسم باید متوقف شود و رژیم ملکی دست نشانده امپریالیستها باید امنیت نیروهای باقی مانده در کمپ اشرف را تامین نماید.

صبا راهی
یازدهم شهریور ماه ١٣٩۲

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر