۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

نوکران منتظر بخدمت عمو سام سوار بر موج اعتراضاتنوکران منتظر بخدمت عمو سام سوار بر موج اعتراضات

خبرنگار ماهی سیاه کوچولو

در حالیکه سیل خروشان حوانان به ستوه آمده از ظلم و نابرابری طبقاتی به خیابانها سرازیر شده و بیش از صد شهر ایران را فرا گرفته جوانانی که فریاد سر میدهند:تا حقمو نگیرم / به خونه برنگردم / اصلاح طلبان سبزپوش جنایتکار همسو با "اوامر سی آی ای" که به آنها در زمان اوباما "امان نامه داده است" پرونده مرگ هاشمی رفسنحانی، یکی از جانیان خونخوار استبداد اسلامی را به میان کشانده اند، فرزندان مفت خور و انگل او روزی نیست که برای منحرف کرذن افکار عمومی در مورد "وصیت نامه و مرگ" آن "بابای جانی" شان نامه نگاری نکنند! اصلاح طلبان جانی بخوبی میدانند که سیل خروشان خشم مردم به تنگ آمده از جنایات رژیم وقتی میخروشد: " اصلاح طلب اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا " تمام دسته ها و جتاح های رژیم را به زباله دان تاریخ پرتاب میکند.

مردم آنقدر خشمگین هستند که بی شک اگر دستشان به جانیان برسد آنان را تکه تکه میکنند. به همین دلیل هم هست که جانیان رژیم اسلامی مانند جانیان رژیم شاه جلاد خود را به مریضی زده و در بیمارستان های داخل و خارج خود را به کمک تاجران خونخواری مانند باصطلاح دکتر سمیعی که بیماران بی بضاعت را چون پول ندارند را رد میکند"بستری" میکنند.

برخی ها( نه همه) هم که دنبال نام و نان و آب هستند و مدام در مصاحبه هایشان "منم منم " میکنند و "شخصا" دنبال محاکمه شاهرودی جانی هستند نیز افکار عمومی را به این سو سوق میدهند که باید جنایتکاران را در دادگاه های "غربی بی طرف" محاکمه کرد. اینها هرگز پاسخ گو نیستند که:

یک: آیا این دادگاه های "غرب" پیونشه دیکتاتور شیلی دست نشانده امپریالیسم که صدها هزار زندانی سیاسی را قتل عام سر به نیست کرده بود و به بهانه "بیماری" و در بیمارستان های اروپا خود را به مریضی زده بود را محاکمه کرد؟ یا اینکه او به "بهانه" بیماری و کهولت سن بیست سال هم از او پذیرایی کرد!

دو: اگر نسبت به ماهیت امپریالیسم(قلدرهای کراواتی غرب) آگاهی نداشته باشیم که یک روز پیونشه و شاه را سوار بر موج اعتراضات طبقه کارگر میکند و یک روز هم ملا و کرزای را، همینطور که امروز روزنامه واشتنگتن نیوز(لینک در زیر) مینویسد که قائم مقام  وزارت دفاع آمریکا در زمان بوش در یادداشتی به ترامپ توصیه کرده که "سی آی ای" سریعا "بطور سری"دست بکار شود و رژیم را در ایران "جا بجا" کند! به همین دلیل هم فریب "دموکراسی غرب" را خورده که دادگاه های "بیطرف" دارد و جانیانی که خود بر مسند قدرت و آدم کشی قرار داده را محاکمه میکند؟؟؟ آنهم محاکمه یی که شایسته آنان است. اینان در اصل جنایتکارانی چون شاهرودی را از چنگال مرگ نجات میدهند و برای او دلسوزی میکنند نه مردم ایران که عزیزانشان بدست این جانیان به قتل رسید. جنایتکارانی که عزیزان مردم را بخاطر عقایدشان شکنجه کردند و قتل عام هیچ مجازاتی چون مرگ شایسته شان نیست. خجالت نکشید این اولین درس انقلاب های اجتماعی ( نه انقلاب مخملی عمو سام) میباشد.

سه: عده ای هم "انسان انسان" میکنند و از اینکه جانیانی همچون هاشمی شاهرودی که دستش به خودن قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و کودکان آغشته است به مجازات مرگ از طرف مردم ایران محکوم شوند در برابر "دموکراسی غرب" خود را "خجالت زده"و "غیرآدم" میبنند. این عده هرگز حاضر نیستند از خود بپرسند که همین غرب چگونه این دموکراسی را بدست آورد؟ بطور مثال در انگلیس چارلز اول پادشاه انگلیس را در ملا عام به دار آویختند، هیچ نیروی خارجی نیامد برای آنها دموکراسی بیاورد، چند صد سال مبارزه کردند و مبارزه بی امان طبقه کارگر روشنفکر همان طبقه ای که انقلاب صنعتی را آفرید و امروز اروپا حاضر نیست به این طبقه قدرتش را یادآور شود و هر صده یی را جشن میگیرد به غیر از صده انقلاب صنعتی را، دموکراسی خود را رقم زد دموکراسی که سالهاست دولت های بظاهر متمدن اروپایی به ویژه دولت انگلیس در صدد پس گرفتن آن است.

چهار: انگل هایی مانند رضا پهلوی( که چهل سال در خارج خود و هزار فامیلش با دزدی دسترنج کارگران و زحمتکشان زندگی کرده اند) درست مانند خمینی جلاد که در مصاحبه اش گفته بود حتی مارکسیست ها هم آزادند، در مصاحبه با بی بی سی (مرکز پرورش پشه کشنده شیادی و مردم فریبی) برای به قدرت رسیدن توسط اربابان ملاها و پدر سرنگون شده اش میگوید نقل به مضمون: همه در ایران فردا در یک رفرندام آزاد هستند چه چپ چه راست؟؟؟ انگل های دیگری که از نوع سبز لجنزار هستند مانند مخملباف این مزدور شکنجه گر مردم ایران را که در دوره شاه مستبد که چپ و راست را زیر شکنجه و بالای دار توسط ساواکی های بی همه چیزش میکُشت را "سرخورده" معرفی میکند. خلاصه آنقدر آلودگی برخی از باصطلاح اپوزیسیون رژیم اسلامی نوکر بالفطره امپریالیسم زیاد است که مثنوی را هفتادمن کاغذ شود!

مردم دلیر کارگرانی که مبارزه بی امان تان رژیم را به زانو در آورده است دموکراسی هدیه ای نیست که آمریکا یا انگلیس یا روسیه به ما "اعطا" کنند. ترامپ تنها به فکر غارتگران آمریکا یعنی ثروتمندان آن است نه بفکر طبقه کارگر آن، اینرا خودش به زبان گفت وقتی گفت ثروتمندان از برنامه مالیاتی من ثروتمندتر میشوند، بنابراین به فکر طبقه کارگر و زحمتکش و محرومان ایران یا هیچ کجای دیگر این جهان نیست و نمی تواند باشد، انگلیس و روسیه غارتگر و سایر غارتگران جهان.
آزادی مسیری پوشیده از جانهای شیرین انسانهایی ست که از جان خود گذشتند تا جاده آزادی را هموار تر سازند. به هر کس که حرف از آزادی زد نباید فورآ اعتماد کرد به هرکس که "کارگر کارگر" کرد و "کمونیست کمونیست" کرد نباید فورا اعتماد کرد. به هرکس که " زن زن و برابری طلبی"کرد نباید فورا اعتماد کرد، همان کسی که یک برنامه برای خودش نوشته و میگوید این آن چیزی ست که "کارگران و زنان" میخواهند نباید اعتماد کرد، اینان تمامی تشنگان قدرت و نوکران منتظر بخدمت "عمو سام" هستند،  تشنه قدرت فرد، شهرت فرد، اینان از معافیت مجازات نوکران دیروز و امروز امپریالیستها به بهانه "غیرانسانی" بودن دفاع میکنند چون میدانند اگر اربابان شاه و ملا اینان را به قدرت برسانند "مجازات شایسته مرگ" هم توسط مردم شامل حال اینان مزدوران خادم امپریالیسم نیز میشود.

امروز درست مثل 39 سال پیش که آمریکا و شرکایش سوار بر موج قیام پرشکوه 57 ما شدند در صدد هستند که از طریق سی آی ای حکومت را جابجا کنند. رعایت موارد امنیتی یک امر ضروری مبارزه است. بطور منظم و با لحاظ موارد امنیتی خود را سازماندهی کنید، بشدت بر سر موارد امنیتی اصرار داشته باشید. اجازه ندهید این جانیان و آقازاده هایشان به خارج فرار کنند. رژیم از سر استیصال دست به نمایش "خودکشی" زده است کاری که اربابانش در سراسر دنیا برای معترضین به وضع موجود و شکاف عمیق طبقاتی براه انداخته است. هشیاری و آگاهی ما نسبت به پیرامون مان به بهبود وضعیت مان کمک میکند. آنها میخواهند ما "مطیع" باشیم رژیم های آدم کش شاه و ملای شان باشیم تا دسترنج مان را غارت کنند و آزادیخواهان مان را قتل عام. آزادی واقعی بدون وابستگی به امپریالیسم  خرید و فروش نمیشود آزادی را با خون بدست میآورند.

زنده باد انقلاب

نان کار آزادیلینک واشنگتن نیوزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر