۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

تنها آرزوی من ( یک دختر فلسطینی)


تنها آرزوی من  ( یک دختر فلسطینی)


همه ارتش
تمام جنگنده ها
همه تانک ها
تمام سربازان

برعلیه یک پسر
ایستاده آنجا
با سنگی در دست
تک و تنها


خورشید
در چشمانش

ماه
در لبخندش

من در شگفتم...
فقط در شگفتم

ضعیف کیست؟؟؟
و چه کسی قوی؟

برحق کیست؟
و چه کسی ناحق؟

کاش
ایکاش
حقیقت را زبانی بود

برگردان : صبا راهی
نوامبر دوهزار و چهارده

 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر