۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

قلدرهای جهان و سوریه!


قلدرهای جهان و سوریه

 صبا راهی


اوباما از کنگره آمریکا خواسته تا برای "پاسخ به بمباران شیمیائی مردم سوریه  حمله به رژیم اسد " را تایید کند! 

رژیم اسد کجاست؟ در  کدام خیابان کدام کوچه کدام پلاک مستقر است که اوبامای قلدر میخواهد برود و تنها به آن نقظه حمله کند؟ یا اینکه مگر حتی عقب مانده ترین ذهن ها نیز میدانند که حمله به "رژیم اسد"، دست نشانده خود امپریالیستها یعنی حمله به مردمی که از دیکتاتوری اسد رنج برده و میبرند و امروز توپ دم گوشت غارتگران جنایتکار دنیا شده اند.

وقتی در سالهای 2010 - 2009  رژیم صهیونیستی اسرائیل تروریست پیشه در حمله ۲۴ روزه خود غزه را بمباران شیمیائی کرد، بیش از ۴٠٠کودک فلسطینی را سلاخی کرد و صدها زن و مرد ، پدر و مادر فلسطینی را با بمب های فسفری شیمیایی کرد، آمریکا  نه تنها هیچ واکنشی نشان نداد، بلکه برای وزیر امور خارجه جنایتکار اسرائیل یک " کنفرانس مطبوعاتی" هم بخاطر تداوم " مشروعیت" دادن به تروریسم صهیونیسم جنایت پیشه ترتیب داد که در آن ، آن زن جنایتکار کار با پشتیبانی قلدری بنام آمریکا جلوی دوربینهای تلویزیونی گفت: " اگر فلسطینی ها هر اقدامی برای گرفتن حق شان نشان دهند ما باز هم آنها را دوباره و دوباره و دوباره ... بمباران میکنیم."

آن سال و هیچ سال دیگری و امروز نیز امپریالیسم درنده خوی آمریکا وشرکاء  که خود، توسط دلالاهایشان سلاح های شیمیایی برای توسعه "دموکراسی و تمدن اهداء" میکند، که خود توسط مزدوران دست نشانده شان این از این سلاح ها استفاده میکنند، شرکایش را بسیج نکرد که " آهای.... بشریت قبول نمیکند که اسرائیل مردم فلسطین را شیمیایی کند.. . برویم و حساب "رژیم اسرائیل" را کف دستش بگذاریم. ...."

چنین انتظاری هم تعجب و توهم و ناباوری در ماهیت کثیف بورژوازی خونخوار جهانی است، آنها دوباره با بارگاه رسانه ای شان و با تیترهای خبری تهییج کننده افکار عمومی را پس از آنهمه کشتار نیروهای مخالف جنایتکاری چون اسد باز هم ریاکارانه میخواهند دنیا را به سمت "نخود سیاه" منحرف کنند تا بار دیگر سلاح های "جدید" را با کشتار توده های ستمدیده سوریه آزمایش کنند! و نیز سیاست های جنایتکارانه خود را در خاورمیانه به پیش ببرند...

امپریالیسم مکار انگلیس ،همپالگی امپریالیسم آمریکا، پس از عدم کسب رای کافی برای حمله به سوریه ، توسط یکی دیگر از نخست وزیرهای جنایتکارش (دیوید کامرون) امروز اعلام کرد که اگر چه تسلیم مخالفت دولتش با حمله به سوریه بود اما از تصمیم اوباما (حمله به رژیم سوریه) حمایت میکند... دولت انگلیس اگر چه سلاح های مرگبار را پشت پرده به سوریه میفروشد تا مخالفان خود را قتل عام کند، اما ضمنی نیز به مردم که به این دولت و دولت قبلی بخاطر دورغ ها و فریبکاری هایشان اعتماد ندارند،اعلام میکند که دولت "پول" حمله به سوریه ندارد و میخواهد آنرا در " خانه" خرج کند... اکثرأ مردم انگلیس می گویند که دولت به آنها دورغ های زیادی گفته است، مثل دورغ " انبوه سلاح های شیمیایی صدام"، دورغ ریاضت کشی مالی که به بانکها بجای مردم کمک کرد، و ادامه آن دورغ ریاضت های متعددی که به سه و نیم میلیون کودک زیر خطر فقر در انگلیس می گوید، کودکانی که شب سر بی شام بر بالش میگذارند و کفش هایشان سوراخ است. رسانه های " یکی به نعل و یکی به میخ زن" امپریالیسم حیله گر انگلیس، ابتدا صبح مردم را با " ما به دولت اعتماد نداریم ....در مورد عراق دورغ گفت و چه چه سرگرم میکنند و بعد از ظهر در مورد حمله به سوریه از "پس اخلاق ما کجا رفته مردم را شیمیائی میکنند و ما نباید دست روی دست بگذاریم.." و کیست که نداند که برنامه های مهندسی شده رادیوهایی مثل " ال  بی  سی" توسط ماموران اطلاعاتی انگلیس طراحی و اجرا میشود... بطور مثال  در رابطه با سوریه بنده با این برنامه تماس گرفتم تا نظرم را به آنها بگویم، ابتدا خلاصه نظرم را پرسیدند، بعد " شماره تلفن" گرفتند که زنگ بزنند و تا الان هنوز تماس نگرفته اند. دیوید کامرون با وقاحت تمام با اینکه دولت به حمله به سوریه رای منفی داد میخواهد که از امکانات دیگری برای این حمله استفاده کند و وزیر دفاع این کشور با وقاحت جنایت پیشگی اظهار میدارد که بالاخره دیر یا زود ما باید دست بکار شویم...


از طرفی روحانی نوکر جدید امپریالیستها در رژیم اسلامی ایران که توسط امپریالیستها به قدرت رسیده است اعلام میکند که از اسد همپالگی خود حمایت میکند. رفسنجانی جنایتکار یکی دیگر از نوکران دربار انگلیس اظهار داشته که " اسد بمب شیمیائی برای مردم خودش استفاده کرده و باید منتظر مجازات باشد...

اسرائیل که چهار سال قبل در غزه بمب های فسفری خود را آزمایش کرده است، مدعی میشود که ایران در سوریه سلاح شیمیائی آزمایش کرده است....

روسیه خواستار برکناری اسد شده در حالیکه معتقد است که رژیم اسد از بمب شیمیائی استفاده نکرده است.
رئیس جمهور فرانسه هم مانند سرکوزی جنایتکار که در برنامه لیبی با همپالگی هایش برای غارت منابع لیبی مردم را توسط نیروهای القاعده سلاخی کرد نیز در کنار آمریکا منتظر حمله به سوریه است...
قلدرهای جهان به سرگردکی امپریالیسم آمریکا و رژیم های مزورشان مثل رژیم اسلامی و رژیم اسد... تنها در پی فروش سلاح های مرگزا، پیش بردن سیاست های جنایتکارانه شان توسط رژیم های مزدورشان و عوامل دیگرشان هستند تا لاشه متعفن سرمایه داری خون آشام را با کشتار مردم بی گناه و غارت هر وحشیانه تر منابع سرزمینها از نابودی کامل نجات دهند.

همین دیروز اعلام شد که بیش از ۵٠ تن از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف در عراق بطرز ددمنشانه ای  توسط رژیم ضدکارگری عراق بخاطر حفظ منافع رژیم ضدکارگری در ایران قتل عام شدند، حتی آن تعدادی که در درمانگاه ها منتظر مداوا بودند با تیرخلاص به قتل رسیده اند.
 این جنایت هولناک در حالی صورت میگیرد که هم رژیم ضدکارگر عراق و هم دفتر پناهندگی سازمان ملل قراردادهایی را مبنی بر حفاظت از جان اعضای سازمان مجاهدین را تا رسیدن به یک کشور امن امضاء کرده بودند.

سرمایه داری جهانی ( امپریالیسم) خونخوار است، بدون جنایت، بدون ترور، بدون غارت، بدون دورغ و ریاکاری اموراتش به پیش نمیرود. سرمایه داری ضداخلاق است، ضد انسانیت است، ضد صلح است، ضد کودک است، ضد زن است ضد مرد است. سرمایه داری زن و بچه و خواهر و مادر سرش نمیشود، برای سود دست به هر جنایت ددمنشانه ای زده و میزند.
اوباما، دیوید کامرون و سایر لات ها و اوباش کراواتی تنها منافع عده ی بسیار قلیلی را در دنیا نمایندگی میکنند که هیچ بویی از اخلاق و انسانیت نبرده اند... روزی نیست که حتی کارکنان "اطلاعاتی" سرمایه داری بخاطر کنترل کردن مردم دنیا توسط دستگاه های مختلف امنیتی به افشای ماهیت کثیف آنها نپردازند.

امروزه برخی از انگل های اطلاعاتی خود را در لباس "بیمارهای روانی" در محله های مختلف انگلیس اسکان میدهند، آنها از خانه بیرون نمیروند، با هیچکس تماس ندارند، تنها بعد از نیمه شب از منزل بیرون میروند، تا کنترل مردم محله را بر عهده گیرند، تمام حرکات ساکنین محله را مو به مو زیر نظر میگیرند،تا اگر کسی " کله اش بوی قرمه سبزی" میداد، با بسیج کردن گنگ های محله، همسایه های لمپن او را در زندان خانه اش شکنجه کنند... شبها برای این انگل ها لوازم کامپیوتری آورده میشود تا بهتر بتوانند به کنترل کردن ادامه دهند...
همه اینها از کنترل کوچکترین حرکات مردم تا ایجاد بحران جدید برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران های قبلی بخاطر یک چیز است و آن هم وحشت سرمایه داری خون آشام از شورش اکثریت جامعه در کشورهای غربی... در انگلیس سه ونیم میلیون زیر خط فقر زندگی میکنند، و با حذف کمکهای رفاه اجتماعی کودکان " امپریالیسم مکار انگلیس" شبها گرسنه به بستر میروند... تمام وحشت انگلیس از این است که از تبدیل شدن نیروی این عده به شورش و قیام به هر حیله ای که ممکن است ممانعت بعمل آورد...

در مورد  کشورهایی مثل ایران و افغانستان و عراق و لیبی و سوریه...  امپریالیستها با داشتن رسانه هایی که مرکز جاسوس پروری است( که امروز در روز روشن این امر به همه ثابت شده است به لینک زیر مراجعه شود) مثل بی بی سی، و با نوکران سرمایه ، افرادی مثل عنایت فانی، در برنامه هایی مثل " به عبارت دیگر"،  به زن مبارز افغانستانی که برای رهائی کشورشان از چنگال امپریالیسم خونخوار مبارزه میکند با وقاحت تمام می گویند " شما یک شبه می خواهید به دموکراسی برسید... همین حالا وضعیت شما خیلی خوب است... صبر و شکیبایی بخرخ دهید... اصلا شما چرا از کشورتان فرار کردید..." این حرف را "نجیب زاده های یانگلیسی اصل" که امروز مسئول شبکه جاسوس پروری بی بی سی میشود بخاطر "پز متمدانه ای " شان هرگز خودشان جلوی دوربینها بر زبان نمی آورند، آنها افرادی مثل "عنایت فانی" را با سمت و القاب دهان پرکن جلو میاندازند تا دیدگاه های جنایتکارانه شان را در مصاحبه های مختلف ترویج دهند... و چه منفور و متعفن هستند اینگونه افراد فوکل کراواتی که فردی مانند طارق علی را جلوی دوربین میآورند تا به خیال خام " نوکری خود برای سرمایه" با ژشت های تهوع آور دیدگاه های سیاسی اینگونه افراد را " تحقیر" کنند...

مردم ایران، سوریه، لیبی، عراق افغانستان مصر ... از قلدری ددمنشانه امپریالیستهای خونخوار به ستوه آمده اند، حمله به " رژیم اسد" یعنی حمله به مردم بی سلاح، بی دفاع و ستمدیده سوریه! سرمایه داری جهانی در حال جان کندن است و برای زنده ماندن چند صباحی دیگر تشنه  "خون " است!

در هر کجا که هستیم وظیفه اخلاقی انسانی ما حکم میکند که هر چه بیشتر ماهیت جنایتکارانه اوباما و شرکای جانی و سیاست های ضداخلاقی ضد انسانی آنها را افشا کنیم. و به هر شکل و شیوه ای نفرت خود را از برپایی جنگ خانمانسوز دیگری نشان دهیم.

مرگ بر امپریالیسم درنده خو و رژیم های وابسته به آن

زنده باد آگاهی، مبارزه متشکل بی امان و همه جانبه در جهت نابودی سرمایه داری

یازدهم شهریور هزار و سیصد و نود و دو – دوم سپتامبر


سندی در رابطه با جاسوس پروری بی بی سی
http://www.theguardian.com/media/2013/apr/17/lse-students-north-korea-panorama-spy

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر