۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

جلاد و " نرمی قهرمان"!

جلاد و " نرمی قهرمان"!


(در حاشیه شروع روابط علنی بین آمریکا و رژیم اسلامی وابسته به آن)


در میان شیعیان "حضرت عباس"( ابوالفضل) امام دوم شعیان،یک سمبل است. سمبل رشادت، و آشتی ناپذیری با دشمن است، سمبلی است که از خون 71 تن و علی اصغر( طفل معصوم) که توسط شمر و یزید کشته میشود، نمیگذرد، تا آخرین قطره خونش با دشمنانش دلاورانه میجنگد و به روایت تاریخ در آن جنگ قهرمانانه شهید میشود! این روایتی ست که طبعأ شما نیز از هر باور و عقیده ای ،دینی و غیر دینی، سنی و غیره... آنرا شنیده اید.

تا قبل از به قدرت رساندن آخوندها توسط آمریکا و شرکاء در ایران مردم از هر عقیده و باوری این داستان را به این ترتیب شنیده بودند، و در روزهای عاشورا و تاسوعا به ویژه در شهرهای کوچکتر که تعزیه خوانی بر پا میشد مردم به خاطر " رشادت و دلاوری های "امام حسن" او را ستایش میکردند!

امروز اما خامنه ای و " مشاورین غیبی" او  بر عکس این موضوع را البته بسیار حساب شده میخواهند به خورد مردم بخصوص " نیروهای رده پایین سپاه" بدهد تا مبادا دست از پا خطا کنند، و نقاب فریبکاریهای خامنه ای را بدرند!  اما چرا؟ چرا امروز " ابوالفضل العباس" که در جنگ با دشمن کشته میشود، خامنه ای سعی مذبوحانه میکند تا بر عکس این قضیه را بگوید؟ چرا خامنه ای حساب شده میخواهد مردم را فریب دهد که "امام حسن" با دشمن مذاکره کرد؟

بسیار واضح است که  ماهیت اجتماعی و طبقاتی آخوندها، بر اساس مکر و فریب و حلال و حرام کردن پدیده ها با استفاده از بندها و تبصره های زنگ زده دین شکل میگیرد، و تنها محصول تولیدی این انگل های جامعه که از راه صدقه زندگی میکنند همانا دورغ و فریبکاری و حقه بازی است! خصایلی که مطلوب سرمایه داری است، سرمایه داری که ضداخلاق، ضدا راستی و درستی، ضد صلح، ضد عدالت و برابری حقوقی در جامعه است.
اما چرا تحریف تاریخ؟ آنهم تحریف تاریخ "دینی" در مقطعی که سردمداران رژیم سرمایه داری اسلامی برای ثابت کردن مزدوری هر بیشتر برای آمریکا و شرکاء، آنرا برای فریب دادن توده های ستمدیده ای که کمرشان زیر بار تحریم های اقتصادی خم شده است و زالوهای داخلی و جهانی سودهای کهکشانی به جیب میزنند استفاده میکنند؟

قضیه از این قرار است:

دیروز روزنامه گاردین نوشت که خامنه ای با مذاکره مستقیم با آمریکا علنأ اعلام موافقت کرد.
خامنه ای با این مقدمه که "ما با بمب ساختن بدلیل عقاید دینی مان مخالف هستیم. و ... من مخالف حرکت های مناسب در دیپلماسی نیستم، و من هنوز بر آن چه که سالیان قبل "نرمی قهرمان" نام گرفت باور دارم." میخواهد روابط پنهانی و پشت پرده با آمریکا و شرکاء را علنی کند! 34 سال بدورغ و برای فریب توده ها شعار " مرگ بر استکبار جهانی" سر دادند، و توده ای ها و اکثریتی ها منفور همکار جلادان رژیم نیز با مکاری های رژیم همنوا شدند، و امروز خامنه ای از نرمی قهرمان میگوید!
این "نرمی قهرمان" از کجا به داد خامنه ای مزدور امپریالیسم میرسد؟
گفته میشود که اشاره به "نرمی قهرمان" عنوان کتابی ترجمه شده به فارسی است که به زبان عربی (صلح امام حسن!!!) نام دارد، چنین بر میآید که موضوع کتاب درباره انعطاف پذیری "امام حسن "،  که 14 قرن پیش نبرد دلاورانه را به توافق برگرداند،می باشد.

البته از آنجائی که دین( تمام دینها) سر سوزنی با سرمایه داری تضاد ندارد، و همواره در تمام دوره های تاریخ مبارزه طبقاتی منافع طبقه ظالم و ستمگر را نمایندگی میکرده و میکند، همانطور که در این 34 سال حکومت اسلامی در ایران آنرا ثابت کرده است، مگر هزاران نفر از زندانیان سیاسی مقاوم و آشتی ناپذیر ضدامپریالیسم که به ماهیت سرسپردگی این رژیم پی برده بودند قهرمانانه بر سر آرمانهای والای انسانی شان ایستادگی نکردند؟ چرا رژیم آنها را قتل عام کرد؟ چرا اینهمه از وجود آنها وحشت داشت که حتی اجساد آنها را شبانه در گورستان ها، بی نام و نشان در سراسر کشور دفن کرد و با بلدوزر روی آنها ریخت؟ تنها یک دلیل محکوم وجود دارد و آن این است که آنها ذره ای سر آشتی با آمریکا و شرکایش که خون کارگران و زحمتکشان را در شیشه کرده بودند و میکنند نداشتند، آنها هرگز به فکر مقام و " شخصیت سیاسی" شدن نبودند، آنها ثابت کردند که از همه چیز خود حتی جانهای شیرین شان بر سر آرمانهای درست شان میگذرند!

خامنه ای جلاد و همپالگی هایش وقتی برای "رضای حضرت الامپریالیسم" ضدامپریالیستهای واقعی را در زندانهای ایران قتل عام کردند، و به دورغ مثل محمدرضا شاه جلاد به مردم گفتند " اینها بر هم زنده نظم اجتماعی بودند"،  وقتی خلق های دلاور کرد و ترکمن که برای حقوق پایمال شده شان به پا خواشته بودند را به خاک و خون کشیدند، و نویسندگان را سر به نیست کردند، وقتی هر دگر اندیشی را به نوعی از سر راه نوکری شان برداشتند، و همه اینها با همکاری تنگاتنگ توده ای ها و اکثریتی های ضدکارگر صورت میگرفت، امروز برای آماده ساختن "نیروهای رده پایین سپاه" و توده های مردم از "نرمی قهرمان" میگوید!  

اما خامنه ای برای اینکه فریبکاری اش را بیشتر آب بندی کند میگوید:" در دیپلماسی باید مثل یک کشتی گیر منعطف بود اما نباید فراموش کرد که رقیب و دشمن کیست"

البته این جملات گوش نواز است برای آنها که منافع شان به منافع سرمایه داری متعفن گره خورده است برای افرادی مانند توده ای ها واکثریتی های منفور که هم امروز هم مزدوری این رژیم نوکر امپریالیستها را میکنند، و گرنه هر عقل سلیمی که میداند ضدامپریالیست بودن ( ضداستبکار جهانی) چیست، آیا بهترین فرزندان آن مملکت را که به راستی ضدامپریالیست بودند در زندانها شکنجه و تجاوز میکند و بعد هم قتل عام؟؟؟؟؟؟

خامنه ای و سایر سردمداران رژیم که دست هایشان به خون هزاران زندانی سیاسی ضدامپریالیست آغشته است امروز برای باز کردن درهای علنی غارتگری و چپاول منابع ایران توسط آمریکا از هر حیله ای استفاده میکنند. سرمایه داری جهانی دارد جان میکند و به خون بیشتر احتیاج دارد و نوکران آن در رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به سرمایه داری جهانی خواب های بیشتری برای منابع طبیعی و انسانی ایران دارند!

رژیم اسلامی و سپاه پاسداران این نهاد امپریالیستی برای امپریالیسم آمریکا جایگزین القاعده در منطقه میشود!
صبا راهی
شهریور هزار و سیصد و نود و دو _ سپتامبر دوهزار و سیزده۱۳۹۲ شهریور ۱۴, پنجشنبه

جنایات آمریکا نیز باید تنبیه شود!
 جنایات آمریکا نیز باید  تنبیه شود!


اوباما برای هر بیشتر تحمیق کردن افکارعمومی جهان امروز دیگر نمی گوید "رژیم اسد باید تنبیه شود"، بلکه میگوید "سوریه باید تنبیه" شود.او اضافه میکند از نظر "دنیا" استفاده اسد(سوریه) از سلاح شیمیائی برای مردم خود عبوز از خط قرمز است.

حال اما ببینیم که امروز، اوباما مثل سایر هم جنایتکارانش مذبوحانه اشک تمساح میریزد، و حرف از عبور از خط قرمز میزند، آنها(آمریکا) در دنیا از چه رژیم هایی که صدها بار از خط قرمز، عبور کردند حمایت کرد.

رژیم های مورد حمایت آمریکا:

·         جان وینسون گومز، ونزوئلا، 1935- 1908
·         یورگه یوبیکو، گواتمالا، 1944 – 1931
·         باتیستا، کوبا، 1959 – 1952
·         سین گامن هی، کره جنوبی، 1960 – 1948
·         رافائل تریجیلو، دمینیکن، 1961 – 1930
·         نگو دین دام، ویتنام( ویتنام جنوبی)، 1963- 1955
·         محمدرضا پهلوی، پادشاهی، ایران، 1979 – 1953
·         روح اله خمینی،رژیم اسلامی 1979 – تا به امروز
·         انستیسا سوماز گرایکا، نیکاراگونه، 1979 – 1953
·         دولت نظامی در گواتمالا، 1982 – 1954
·         دولت نظامی در بولیوی، 1982 – 1964
·         دولت نظامی در آرژانتین، 1983 – 1976
·         دولت ارتشی برزیل ، 1983 – 1976
·         فرانسیسکو دو وایلر و جین کلود دو وایلر، هائیتی، 1971 -1957 ، 1986 – 1971
·         آلفرد سترواسنر، پروگوئه، 1989 – 1954
·         فردینان مارکوس، فیلیپین، 1986- 1954
·         ژنرال مانوئل نئوریگا، پاناما – 1989 – 1983
·         ژنران پینوشه، شیلی، 1990 – 1973
·         روح الله خمینی ، رژیم اسلامی، ایران، تا به امروز - 1979
·         صدام حسین، عراق، 1990 – 1982
·         دولت نظامی سوهارتو، اندونزی، 1995 - 1975
·         موبوتو سه سه سکو، زئیر / کنگو، 1997 ، 1965
·         حسنی مبارک، مصر، 2011 – 1981
·         پادشاهی عربستان، 2012
·         اسلام کریموف، ازبکستان، 2010 – 1991
·         زناویی، اتیوپی، 2011  - 1991
·         تئودور بیانگ موباسوگو، گینه استوایی، 2012 – 2006
·         روح اله خمینی، رژیم اسلامی، 2013 – 1979 تا به امروز

قاتل ها و شکنجه گران محبوب آمریکا چه کسانی بودند؟ صدام؟ پیونشه؟ مارکوس؟  محمد رضا پهلوی؟ خمینی و دار و دسته آن، کشتار زندانیان سیاسی، سرکوب خلق کرد و ترکمن، و سایر جنایات که تا همین امروزادامه دارد و  مجاهدین بی دفاع را در پایگاه شان به ددمنشانه ترین وجه کشتار میکنند؟ و امروز، اکنون، یک مرتبه آمریکا دلسوز مرگ مردم عادی میشود؟ واقعیت خلاف اینرا ثابت میکند، رسانه ها بایستی هم سیاستمداران و شیوه کار دوگانگی خود را نابود کنند.

در غرب مردم امروز بر اثر آگاهی بیشتر، بر اثر پی بردن بیشتر به ماهیت کثیف ، یاراکانه و جنایتکارانه دولت هایشان به آنها میگویند که ما دوست نداریم شما در امور کشورهای دیگر دخالت نظامی کنید، اگر راست میگویید چرا اسد را دستگیر و مجازات نمی کنید؟ مگر " ملویچ" را دستگیر و مجازات ( در زندان خودکشی اش کردید) نکردید؟ حتمأ باید بروید و ددمنشی شان تا با جنایات بیشتر در حق مردم سوریه و عراق و افغانستان ولیبی... اعمال کنید؟ به نمایندگان مجلس شان اولتیماتوم میدهند که اگر به حمله نظامی به سوریه رای مثبت دهید ما دیگر به شما رای نمیدهیم. و نمایندگان برای اینکه " شغل" شان را از دست ندهند به خواسته مردم عمل میکنند، و مردم نیز ار هر راهی استفاده میکنند تا دولت های دورغگو و جانی شان را از مرتکب شدن به جنایات بیشتر در حق مردم دنیا منصرف کنند!

بشار اسد نیز یک نوکر دست به سینه آمریکا و شرکای جنایتکارش میباشد. چه کسی به جز سگ های زنجیری آمریکا آنهم به دستور آمریکا و نه سرخود، از سلاح های شمیایی استفاده میکند؟ چطور آمریکا وقتی فعالین سیاسی را به لیبی میفرستاد در زندانهای رزیم اسد نوکرشان آنها را در آبجوش بیندازند تا مقاومت آنها را بشکنند، اسد از خطر قرمز نگذشته بود؟ وقتی که دیکتاتوری اسد زندانهایش را مملو از مخالفنیش کرده بود و آنها را شکنجه میکرد و می کُشت از خطر قرمز نگذشته بود؟ امروز اما برای " کمک" به اهداف پلید اربابانش اسد از خط قرمز گذشته و آمریکا باید آنرا تنبیه کند؟
جدای از اینکه مردم دنیا می گویند(1)جنایات آمریکا نیز باید تنبیه شود، آمریکایی که خود لاشه متعفنش را مانند فرزند خلفش رژیم اشغالگر، تروریست پیشه، و صهونیستی اسرائیل ، با کشتار 11000000 میلیون سرخپوست در آن سرزمین پهن کرد، و به دلیل ذات بالفطره اش شد سردسته قلدرهای دنیا!

مسئله اصلی اما این است که بحران اقتصادی آنچنان گریبان لاشه متعفن سرمایه داری جهانی  آمریکا و شرکای جانی اش را گرفته که از وحشت شورش مردم خودشان به دلیل تنگناهای وحشتناک اقتصادی میخواهند بحرانی دیگر بیافریند که اتفاقا در این بحران هیچ صورت مسئله دیگری به جز اشک تمساح ریختن برای مردم سوریه ندارند!
مردم دنیا در بیدار شدن هستند، سطح آگاهی مردم دنیا روز به روز نسبت به جنایات دولت هایشان بالاتر میرود، و ترس سرمایه داری جهانی از همین بیداری و آگاهی است!

مردم ایران، سوریه، عراق و افغانستان و ... استقلال میخواهند، بدون هیچ وابستگی سیاسی ، اقتصادی یا نظامی به قلدران آمریکا و انگلیس و فرانسه ... آنها خودشان باید رژیم های دست نشانده آمریکا و شرکاء را به زیر کشند، و آنچه که خودشان میخواهند بدون هرگونه دخالت جنایتکارانه آمریکا و شرکاء انتخاب کنند...

نابود باد سرمایه داری جهانی و رژیم های وابسته به آن تحت هر اسم و لوایی
زنده باد آگاهی و بیداری

صبا راهی

دوازدهم شهریور 1392


(1)جنایت شمار آمریکا۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

قتل عام مجاهدین اولین اقدام تروریستی روحانی جنایت پیشه در خارج از ایران!

صبا راهی

اعضای سازمان مجاهدین ایران در کمپ اشرف در خاک عراق توسط مزدوران رژیم ضدکارگر عراق و برای خدمت به رژیم ضدکارگر اسلامی در ایران به هولناک ترین شیوه های درندگی در حالیکه تعدادی از آنها را به اسارت گرفته بودند و دستهای آنها را از پشت بسته بودند به رگبار بستند؛ و تعدادی دیگری را نیز که به درمانگاه منتقل شده بودند را نیز با وحشیانه ترین شکل روی تخت درمانگاه  به قتل رساندند. 

سپاه پاسداران( بخوان پاسدار منافع امپریالیسم خون آشام)، این نهاد فاسد و سرکوبگر امپریالیستی، با هلهله از کشتار مجاهدین خبر داده است. زالو رفسنجانی این جنایتکار بالفطره چند سال پیش در مصاحبه با سی ان ان، اظهار داشت که اگر آمریکا گروه مجاهدین را زنده تحویل آنها دهد یا خودش از سر راه جمهوری شکنجه و کشتار بردارد آماده هر گونه همکاری علنی از جمله تسلیم کردن اعضای القاعده و طالبان در ایران است.

آیا هیچ دولت و رسانه " غربی" از این کشتار هولناک خبر داده است؟ یا آنرا محکوم کرده است> آیا چشم های غرب عمدأ به روی این جنایت وحشتناک بسته نیست؟ آیا آنهایی که توهم در ماهیت دولتهای غربی دارند و در بوق و کرنا میکنند که " کانادا کشتار زندانیان دهه شصت را جنایت علیه بشریت اعلام کرد" منتظرند سه دهه دیگر از جنایات امروز رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسم بگذرد و بعد آنها به " تریبونال بورژوازی کارگر کُش" دخیل بندند تا چشمان " کور" غرب را باز کنند و بعد شور برشان دارد و بگویند دیدید ما جنایات رژیم را به دنیا اعلام کردیم!!!!!

روحانی جنایتکار، آمده است که برای خوش خدمتی بیشتر به آمریکا و شرکایش رژیم تروریست پیشه اسلامی در ایران را با ادامه هر بیشتر قتل و کشتار مخالفین سرپا نگهدارد!

کشتار ددمنشانه اعضای سازمان مجاهدین جنایتی است محکوم است که توسط روحانی یکی دیگر از عوامل و دست پرورده های امپریالیسم صورت گرفته است. این اولین قدم تروریستی خارج از کشور در پرونده جنایتکاری بنام روحانی است برای خدمت بیشتر به اربابان جهانی اش!

قتل عام اعضای سازمان مجاهدین محکوم است ، اقدامات تروریستی رژیم سرمایه داری اسلامی وابسته به امپریالیسم باید متوقف شود و رژیم ملکی دست نشانده امپریالیستها باید امنیت نیروهای باقی مانده در کمپ اشرف را تامین نماید.

صبا راهی
یازدهم شهریور ماه ١٣٩۲

قلدرهای جهان و سوریه!


قلدرهای جهان و سوریه

 صبا راهی


اوباما از کنگره آمریکا خواسته تا برای "پاسخ به بمباران شیمیائی مردم سوریه  حمله به رژیم اسد " را تایید کند! 

رژیم اسد کجاست؟ در  کدام خیابان کدام کوچه کدام پلاک مستقر است که اوبامای قلدر میخواهد برود و تنها به آن نقظه حمله کند؟ یا اینکه مگر حتی عقب مانده ترین ذهن ها نیز میدانند که حمله به "رژیم اسد"، دست نشانده خود امپریالیستها یعنی حمله به مردمی که از دیکتاتوری اسد رنج برده و میبرند و امروز توپ دم گوشت غارتگران جنایتکار دنیا شده اند.

وقتی در سالهای 2010 - 2009  رژیم صهیونیستی اسرائیل تروریست پیشه در حمله ۲۴ روزه خود غزه را بمباران شیمیائی کرد، بیش از ۴٠٠کودک فلسطینی را سلاخی کرد و صدها زن و مرد ، پدر و مادر فلسطینی را با بمب های فسفری شیمیایی کرد، آمریکا  نه تنها هیچ واکنشی نشان نداد، بلکه برای وزیر امور خارجه جنایتکار اسرائیل یک " کنفرانس مطبوعاتی" هم بخاطر تداوم " مشروعیت" دادن به تروریسم صهیونیسم جنایت پیشه ترتیب داد که در آن ، آن زن جنایتکار کار با پشتیبانی قلدری بنام آمریکا جلوی دوربینهای تلویزیونی گفت: " اگر فلسطینی ها هر اقدامی برای گرفتن حق شان نشان دهند ما باز هم آنها را دوباره و دوباره و دوباره ... بمباران میکنیم."

آن سال و هیچ سال دیگری و امروز نیز امپریالیسم درنده خوی آمریکا وشرکاء  که خود، توسط دلالاهایشان سلاح های شیمیایی برای توسعه "دموکراسی و تمدن اهداء" میکند، که خود توسط مزدوران دست نشانده شان این از این سلاح ها استفاده میکنند، شرکایش را بسیج نکرد که " آهای.... بشریت قبول نمیکند که اسرائیل مردم فلسطین را شیمیایی کند.. . برویم و حساب "رژیم اسرائیل" را کف دستش بگذاریم. ...."

چنین انتظاری هم تعجب و توهم و ناباوری در ماهیت کثیف بورژوازی خونخوار جهانی است، آنها دوباره با بارگاه رسانه ای شان و با تیترهای خبری تهییج کننده افکار عمومی را پس از آنهمه کشتار نیروهای مخالف جنایتکاری چون اسد باز هم ریاکارانه میخواهند دنیا را به سمت "نخود سیاه" منحرف کنند تا بار دیگر سلاح های "جدید" را با کشتار توده های ستمدیده سوریه آزمایش کنند! و نیز سیاست های جنایتکارانه خود را در خاورمیانه به پیش ببرند...

امپریالیسم مکار انگلیس ،همپالگی امپریالیسم آمریکا، پس از عدم کسب رای کافی برای حمله به سوریه ، توسط یکی دیگر از نخست وزیرهای جنایتکارش (دیوید کامرون) امروز اعلام کرد که اگر چه تسلیم مخالفت دولتش با حمله به سوریه بود اما از تصمیم اوباما (حمله به رژیم سوریه) حمایت میکند... دولت انگلیس اگر چه سلاح های مرگبار را پشت پرده به سوریه میفروشد تا مخالفان خود را قتل عام کند، اما ضمنی نیز به مردم که به این دولت و دولت قبلی بخاطر دورغ ها و فریبکاری هایشان اعتماد ندارند،اعلام میکند که دولت "پول" حمله به سوریه ندارد و میخواهد آنرا در " خانه" خرج کند... اکثرأ مردم انگلیس می گویند که دولت به آنها دورغ های زیادی گفته است، مثل دورغ " انبوه سلاح های شیمیایی صدام"، دورغ ریاضت کشی مالی که به بانکها بجای مردم کمک کرد، و ادامه آن دورغ ریاضت های متعددی که به سه و نیم میلیون کودک زیر خطر فقر در انگلیس می گوید، کودکانی که شب سر بی شام بر بالش میگذارند و کفش هایشان سوراخ است. رسانه های " یکی به نعل و یکی به میخ زن" امپریالیسم حیله گر انگلیس، ابتدا صبح مردم را با " ما به دولت اعتماد نداریم ....در مورد عراق دورغ گفت و چه چه سرگرم میکنند و بعد از ظهر در مورد حمله به سوریه از "پس اخلاق ما کجا رفته مردم را شیمیائی میکنند و ما نباید دست روی دست بگذاریم.." و کیست که نداند که برنامه های مهندسی شده رادیوهایی مثل " ال  بی  سی" توسط ماموران اطلاعاتی انگلیس طراحی و اجرا میشود... بطور مثال  در رابطه با سوریه بنده با این برنامه تماس گرفتم تا نظرم را به آنها بگویم، ابتدا خلاصه نظرم را پرسیدند، بعد " شماره تلفن" گرفتند که زنگ بزنند و تا الان هنوز تماس نگرفته اند. دیوید کامرون با وقاحت تمام با اینکه دولت به حمله به سوریه رای منفی داد میخواهد که از امکانات دیگری برای این حمله استفاده کند و وزیر دفاع این کشور با وقاحت جنایت پیشگی اظهار میدارد که بالاخره دیر یا زود ما باید دست بکار شویم...


از طرفی روحانی نوکر جدید امپریالیستها در رژیم اسلامی ایران که توسط امپریالیستها به قدرت رسیده است اعلام میکند که از اسد همپالگی خود حمایت میکند. رفسنجانی جنایتکار یکی دیگر از نوکران دربار انگلیس اظهار داشته که " اسد بمب شیمیائی برای مردم خودش استفاده کرده و باید منتظر مجازات باشد...

اسرائیل که چهار سال قبل در غزه بمب های فسفری خود را آزمایش کرده است، مدعی میشود که ایران در سوریه سلاح شیمیائی آزمایش کرده است....

روسیه خواستار برکناری اسد شده در حالیکه معتقد است که رژیم اسد از بمب شیمیائی استفاده نکرده است.
رئیس جمهور فرانسه هم مانند سرکوزی جنایتکار که در برنامه لیبی با همپالگی هایش برای غارت منابع لیبی مردم را توسط نیروهای القاعده سلاخی کرد نیز در کنار آمریکا منتظر حمله به سوریه است...
قلدرهای جهان به سرگردکی امپریالیسم آمریکا و رژیم های مزورشان مثل رژیم اسلامی و رژیم اسد... تنها در پی فروش سلاح های مرگزا، پیش بردن سیاست های جنایتکارانه شان توسط رژیم های مزدورشان و عوامل دیگرشان هستند تا لاشه متعفن سرمایه داری خون آشام را با کشتار مردم بی گناه و غارت هر وحشیانه تر منابع سرزمینها از نابودی کامل نجات دهند.

همین دیروز اعلام شد که بیش از ۵٠ تن از اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف در عراق بطرز ددمنشانه ای  توسط رژیم ضدکارگری عراق بخاطر حفظ منافع رژیم ضدکارگری در ایران قتل عام شدند، حتی آن تعدادی که در درمانگاه ها منتظر مداوا بودند با تیرخلاص به قتل رسیده اند.
 این جنایت هولناک در حالی صورت میگیرد که هم رژیم ضدکارگر عراق و هم دفتر پناهندگی سازمان ملل قراردادهایی را مبنی بر حفاظت از جان اعضای سازمان مجاهدین را تا رسیدن به یک کشور امن امضاء کرده بودند.

سرمایه داری جهانی ( امپریالیسم) خونخوار است، بدون جنایت، بدون ترور، بدون غارت، بدون دورغ و ریاکاری اموراتش به پیش نمیرود. سرمایه داری ضداخلاق است، ضد انسانیت است، ضد صلح است، ضد کودک است، ضد زن است ضد مرد است. سرمایه داری زن و بچه و خواهر و مادر سرش نمیشود، برای سود دست به هر جنایت ددمنشانه ای زده و میزند.
اوباما، دیوید کامرون و سایر لات ها و اوباش کراواتی تنها منافع عده ی بسیار قلیلی را در دنیا نمایندگی میکنند که هیچ بویی از اخلاق و انسانیت نبرده اند... روزی نیست که حتی کارکنان "اطلاعاتی" سرمایه داری بخاطر کنترل کردن مردم دنیا توسط دستگاه های مختلف امنیتی به افشای ماهیت کثیف آنها نپردازند.

امروزه برخی از انگل های اطلاعاتی خود را در لباس "بیمارهای روانی" در محله های مختلف انگلیس اسکان میدهند، آنها از خانه بیرون نمیروند، با هیچکس تماس ندارند، تنها بعد از نیمه شب از منزل بیرون میروند، تا کنترل مردم محله را بر عهده گیرند، تمام حرکات ساکنین محله را مو به مو زیر نظر میگیرند،تا اگر کسی " کله اش بوی قرمه سبزی" میداد، با بسیج کردن گنگ های محله، همسایه های لمپن او را در زندان خانه اش شکنجه کنند... شبها برای این انگل ها لوازم کامپیوتری آورده میشود تا بهتر بتوانند به کنترل کردن ادامه دهند...
همه اینها از کنترل کوچکترین حرکات مردم تا ایجاد بحران جدید برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران های قبلی بخاطر یک چیز است و آن هم وحشت سرمایه داری خون آشام از شورش اکثریت جامعه در کشورهای غربی... در انگلیس سه ونیم میلیون زیر خط فقر زندگی میکنند، و با حذف کمکهای رفاه اجتماعی کودکان " امپریالیسم مکار انگلیس" شبها گرسنه به بستر میروند... تمام وحشت انگلیس از این است که از تبدیل شدن نیروی این عده به شورش و قیام به هر حیله ای که ممکن است ممانعت بعمل آورد...

در مورد  کشورهایی مثل ایران و افغانستان و عراق و لیبی و سوریه...  امپریالیستها با داشتن رسانه هایی که مرکز جاسوس پروری است( که امروز در روز روشن این امر به همه ثابت شده است به لینک زیر مراجعه شود) مثل بی بی سی، و با نوکران سرمایه ، افرادی مثل عنایت فانی، در برنامه هایی مثل " به عبارت دیگر"،  به زن مبارز افغانستانی که برای رهائی کشورشان از چنگال امپریالیسم خونخوار مبارزه میکند با وقاحت تمام می گویند " شما یک شبه می خواهید به دموکراسی برسید... همین حالا وضعیت شما خیلی خوب است... صبر و شکیبایی بخرخ دهید... اصلا شما چرا از کشورتان فرار کردید..." این حرف را "نجیب زاده های یانگلیسی اصل" که امروز مسئول شبکه جاسوس پروری بی بی سی میشود بخاطر "پز متمدانه ای " شان هرگز خودشان جلوی دوربینها بر زبان نمی آورند، آنها افرادی مثل "عنایت فانی" را با سمت و القاب دهان پرکن جلو میاندازند تا دیدگاه های جنایتکارانه شان را در مصاحبه های مختلف ترویج دهند... و چه منفور و متعفن هستند اینگونه افراد فوکل کراواتی که فردی مانند طارق علی را جلوی دوربین میآورند تا به خیال خام " نوکری خود برای سرمایه" با ژشت های تهوع آور دیدگاه های سیاسی اینگونه افراد را " تحقیر" کنند...

مردم ایران، سوریه، لیبی، عراق افغانستان مصر ... از قلدری ددمنشانه امپریالیستهای خونخوار به ستوه آمده اند، حمله به " رژیم اسد" یعنی حمله به مردم بی سلاح، بی دفاع و ستمدیده سوریه! سرمایه داری جهانی در حال جان کندن است و برای زنده ماندن چند صباحی دیگر تشنه  "خون " است!

در هر کجا که هستیم وظیفه اخلاقی انسانی ما حکم میکند که هر چه بیشتر ماهیت جنایتکارانه اوباما و شرکای جانی و سیاست های ضداخلاقی ضد انسانی آنها را افشا کنیم. و به هر شکل و شیوه ای نفرت خود را از برپایی جنگ خانمانسوز دیگری نشان دهیم.

مرگ بر امپریالیسم درنده خو و رژیم های وابسته به آن

زنده باد آگاهی، مبارزه متشکل بی امان و همه جانبه در جهت نابودی سرمایه داری

یازدهم شهریور هزار و سیصد و نود و دو – دوم سپتامبر


سندی در رابطه با جاسوس پروری بی بی سی
http://www.theguardian.com/media/2013/apr/17/lse-students-north-korea-panorama-spy