۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

تبلیغات جاسوسی رژیم سرمایه داری اسلامی


تبلیغات جاسوسی رژیم سرمایه داری اسلامی
بدون شک رژیم سرمایه داری اسلامی بدون پشتوانه امپریالیسم و بدون نوکری بیمزد اکثریت های خائن و خائنین توده ای نمی توانست دستگاه اطلاعات خود را قوی و نیز بدون الگوبرداری از سیستم اطلاعاتی دولت های غارتگر و جنایتکار اروپایی و آمریکایی ( بطور مثال آلمان وزارت اطلاعات ایران را کامپیوی کرد شکی نیست که خائینی چون مهدی فتاح پور و همپالگی های کامپیوتری او به دلیل ماهیت طبقاتی و خادمی و همکاری شان با رژیم سرمایه داری اسلامی در خدمت به بورژوازی جهانی از  هیچ " نبوغ کامپیوتری" در این زمینه دریغ نداشته اند که مطمئنأ روزی اسناد تاریخ اینرا ثابت میکند) نمی توانست به بقای جنایتکارانه خود ادامه دهد.

وقتی خمینی تمام هم و غمش هم زدن مسایل زیر شکم بود و هم عمامه یی هایش را بسیج کرده بود تا حکومت خدای دورغین را روی زمین برپاکند آن فسیل مغز چه ربطی با علم و دانش میتوانست داشته باشد؟ مگر همان خمینی جلاد نبود که دستور داد سالن تشریج دانشکده های پزشکی را تعطیل کنند تا دانشجویان پزشکی چشم شان به بدن جسد های مرده نبیفتد؟ فقط فکرش را بکنید که ارتجاع تا چه میزان ضدانسانی است و خمینی و همپالگی های فاسد فکر او سبب ساز چه عقب ماندگی های فرهنگی که در جامعه نشدند.

جاسوسی؟ !! خائنین اکثریتی و توده ای های ذاتأ جاسوس البته در این امر گوی سبقت را از مزدبگیران سازمانها سرکوبگر می ربایند زیرا که با همکاری های همه جانبه  "مجانی "شان با رژیم سرمایه داری خدای دورغین، مار خورده افعی شده اند.

چرا جاسوسی؟

دولتهایی که جنایتکار هستند و دستشان به خون مخالفین خودشان آلوده است، حقوق اکثریت جامعه را در جیب سرمایه داران دزد و زالو صفت میریزند از ترس قیام و شورش اکثریت جامعه همیشه یک عده آدم ناآگاه که اسمشان " انگل" است را به جمع آوری خبر در مورد اعتراضات و اعتصابات و شورش ها.... جمع آوری میکنند... انگل ها فاقد کمترین شعور اجتماعی _ سیاسی هستند.

حالا فرقی نمیکند این دولت فرانسه است یا آمریکا یا دولت نوکر آنها یعنی دولت سرمایه داران اسلامی...
حتما بیاد دارید دوسال پیش در انگلیس شورش میشود، دولت مکار و جنایتکار، دزد و غارتگر این کشور شورشیان که از اقشار محروم جامعه بودند را توسط "جاسوس" هایش که یکی از آنها خبرنگاران و فیلم برداران بی بی سی بود شناسایی کرد،جاسوسها شورشیانی که از دست پلیس فرار کرده بودند را توسط
پلیس ضدشورش از روی " فیلم" ها شناسایی ، دستگیر و روانه زندان و سایر مجازات کردند... بعد همین دولتهای اروپایی به لیبی حمله میکنند تا به " شورشیان " لیبی کمک کنند...

اما از آنجائیکه جناح های رژیم منفور سرمایه داری اسلامی بر سر کسب قدرت و نوکری بیشتر برای امپریالیسم به ویژه امپریالیسم آمریکا و انگلیس میخواهند گوی سبقت را از هم بربایند، و تمام جناح های آدم کش آن برای دوام رژیم دست به دست هم میدهند، وزارت اطلاعات آن به چنین حربه کثیفی دست میزند. میرحسین موسوی این توده ای منفور کثیف از زمره کسانی ست که بخوبی میداند که وقتی رژیم " امام جلادش" سرنگون شود مردم ستمدیده به امثال آن جانی و همپالگی هایش رحم نمیکنند و آنان را به سرای اعمالشان میرسانند. به همین دلیل است که بر سر خدمت به امپریالیسم با جناح رقیب از هیچ جنایاتی در حق مردم کوتاهی نمکنند!

آیا نباید از خود بپرسیم رژیمی که کودک دوازده را بخاطر داشتن یک اعلامیه توسط خلخالی تیرباران کرد، ودلیلش هم این بود که " نظم اجتماعی را بر هم میزنند" ، چرا فائزه رفسنجانی را هم که به همان اتهام زندانی کرد " تیرباران" نکرد؟ آیا بررسی همین سیاست های دوگانه نمی تواند به ما در شناخت ماهیت این جناح ها کمک کند؟ آیا زندانی کردن فائزه رفسنجانی و سایر دزدهای ثروت مردم نمایشی نبود تا جناح حاکم فعلی این رژیم بگوید " ببینید ما همه را دستگیر میکنیم"!!! و از آنطرف هم رفسنجانی این مظهر فساد فکری و مالی و جنایتکاری بگوید " فرزندان من هم با فرزندان مردم فرقی ندارند"!!!!

به بند آخر توصیه های جاسوسی وزارت اطلاعات رژیم دقت کنید! آیا بوی خون نمیدهد؟ آیا ماموریت هایی در دستور کار جاسوسهای ایرانی قرار نگرفته است؟
صبا راهی
فروردین 1392

لینک خبر

وزارت اطلاعات : اروپایی ها برای دولت خود جاسوسی میکنند شما هم چنین کنید!

به گزارش خبرگزاری پانا وزارت جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه از مردم خواسته تا با تیروهای اطلاعاتی همکاری کنند و از شایعه سازی هم پرهیز نمایند. این اطلاعیه در 23 بند است که بندهایی از آن در زیر میاید
امنیت ملی کشور در گرو مشارکت تک تک مردم ایران اسلامی در تأمین امنیت عمومی است.
آیا می دانید در اروپا ، اتباع کشورهای اروپایی در خیابانها و حتی از پشت پنجره ها، هر گونه فعالیت مشکوک و یا تردد غیر عادی را به پلیس اطلاع می دهند و این فرهنگ امنیتی ، از ویژگیهای جامعه اروپائی محسوب می شود.
در تمام کشورهای توسعه یافته، همکاری با پلیس و دستگاه امنیتی، یک فرهنگ عمومی است که برخاسته از احساس نیاز عمومی به امنیتی پایدار می باشد.
به تلفنهای مشکوک که سوالات غیر عادی می نمایند و اخبار ویژه ای را از شما می پرسند، اعتماد نکرده و موضوع را به تلفن 113 گزارش نمایید. دشمنان با استفاده از تماسهای تلفنی به دنبال کسب اخبار مورد نیاز خود از کشور ما هستند.
دشمنان در سفرهای شما به خارج از کشور به دنبال برقراری ارتباط و دوستی با شما هستند . مراقب درخواست ها و دام های دشمن در این سفرها باشیم.
* کارمندان دوایر دولتی در تور فعالیت های جاسوسی دشمنان هستند، پس از افشای هر گونه اطلاعات و دسترسی خود به اسناد و اخبار محرمانه، حتی در نزد دوستان و اقوام نزدیک هم خودداری کنیم.
در مراجعه به سفارتخانه های بیگانه برای دریافت روادید و سایر امور مسافرتی، اطلاعات شغلی محرمانه را ارائه ندهید. در صورت اصرار بیگانگان، مراتب را به ستاد خبری و زارت اطلاعات اطلاع دهید.
* پخش و تبلیغ شایعه های رادیو و تلویزیون های بیگانگان ، همراهی با دشمنان میهن عزیزمان است، پس شایعه های دشمنان را بی اعتنا با شیم.
* شایعه سازی بیگانگان فقط برای ایجاد اختلاف بین مسئولین و از بین بردن وحدت ملی ماست، شایعه ها را توطئه دشمنان این مرزو بوم بدانیم و آنها را به دیگران منتقل نکنیم .
اتباع ایرانی در سفرهای خارجی مورد حمایت نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در هر کشور خارجی هستند . اگر خواسته یا ناخواسته مرتکب هر گونه اشتباهی شدید بدون نگرانی و مطمئن به حمایت دولت جمهوری اسلامی ، اسیر شانتاژها و فشارهای مأمورین خارجی برای اجابت خواسته های غیر قانونی آنها نشوید. بلافاصله درخواست تماس با مأمورین سفارت جمهوری اسلامی را نمائید تا با حضور آنها مأمورین بیگانه ، بر اساس قانون با شما برخورد کنند و مورد حمایت کشور خود قرار گیرید.اگر موفق به تماس با سفارت نشدید، در هنگام ورود به کشور، به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه و یا با تلفن 113 تماس بگیرید و ماجرا را شرح دهید.