۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

کوتاه در مورد فرصت طلبی محض


کوتاه در مورد فرصت طلبی محض
نوشتم: نوشته زیر را بخوانید نوبسنده چه از آب گل آلوده ماهی میگیرد و جریان مطبوعشان،راه کارگر ، بخوان چاه کارگر، را در صف جا میزند، البته صف چی معلوم نیست! نوشته که تاکیدهای آن از من است از این قرار است:

محمود آذری:
"پاسخی به اپورتونیسم غیر قابل باور بیکران نگهدار جمهوری اسلامی :آقای نگهدار لطفا دست نگه داشته و به بزک کردن تقلیل گرایانه خیانت هایتان نپردازید ، لطفا سعی نکنید خود و جریان مطبوعتنان را در مقایسه با دیگر جریانات چونان اقلیت و راه کارگر و پیکار درون صف جا بزنید ، لطفا سعی نکنید در اینجا و حداقل در برخورد با نیروهایی که خود دستی بر آتش داشته اند و شما و جریان اکثریت را بخوبی میشناسند با طرح انحرافی موضوع راه عافیت پیش گیرید ، هر جریانی میتوانست و میتواند که دارای اشتباهاتی بوده باشد و یا در اینده نیز بشود ، این موضوع گفتار مربوط به شما و اکثریت نیست ، بحث بر سر فرصت طلبی و بی شرمی غیر قابل باور شماست و اینکه بین اشتباه و خیانت دره ئی به عمق دره قاسملو واقع است ، همان دره ئی که نام اورانش را شما مامور سازمان سیا نامیدید ، عبدالرحمن را میگویم ، بحث بر سر این است که شما نه در اردوی دشمن در آن سالهای خون و مرگ ، بلکه خود دشمن بودید و ما باید هر آنجا که شما را میدیدیم خود را پنهان میکردیم . مهرا ن شهاب الدین یادتان است ؟ یادتات است با دیدن شما رنگ از رخسارش پرید ؟ غلامحسن سلیم آرونی یادتان هست ؟ همسر ادنا ثابت را میگویم ، رفیق سلیم بدست شمایان و به رهنود شما یانی چون طاهری پور و عبدلرحیم پور و فتی پور و نگهدار ها بدست دشمن افتاده و کشته شد . اقای نگهدار در وجود شما کیانوری و مهدی پرتوی به اضافه عباس شهریاری یکجا لانه کرده است ،از نظر تاریخ سیاسی شما وبای جان مردم ایران محسوب میشوید و خواهید دیدو و خواهیم دید که مردم این وبا را درمان خواهند کرد ."

ایشان که گنجینه ای از تجارب گرانبهای مبارزه جدی طبقاتی میباشد و به ویژه تجارب ارزشمندی از سیاه چالهای دو رژیم سطر زیر را برایم نوشت که فکر کردم آنرا با کسانی که خود را دلسوز حقیقت میدانند شریک شوم:

نوشت: "این چاه کارگری، فقط اسم دوستان چاه کارگریشان را علم می کند، واقعأ که فرصت طلبی اساس تفکراین چاه کارگری هاست ، این آدم خودش دارد ازآب گل آلود با علم کردن دوستانش برای چاه کارگر آبرو می خرد. آنها درزندان دیگران را تشویق به نمازخواندن وانزجار دادن ومصاحبه میکردند و از زنان چاه کارگری درسیاه چالها که با بچه های چپ بودند وحاضربه انزجاردادن نشدند تنها یک نفربود که او هم همیشه با بچه ها ی اقلیت بود." صبا راهی
بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ برابر با پانزدهم فوريه ۲۰۱۳


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر